Fortumin ja Metson yhteinen happipolttoteknologian kehitystyö etenee

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
16.5.2011

Fortum ja Metso ovat kehittäneet voimalaitosten hiilidioksidipäästöjen
vähentämiseen tähtäävää happipolttoteknologiaa yhteisessä T&K-projektissa.
Vuoden 2010 aikana Metson 4 MW:n koekattilalaitos Tampereella muutettiin
happipolttoon sopivaksi. Kyseessä on tiettävästi maailman suurin
happipolttoprosessi kiertoleijuteknologiassa. Kiertoleijukattilat soveltuvat
useiden eri polttoaineiden, kuten hiilen, biomassan ja erilaisen seosten
käyttöön. Kokeellinen toiminta on saatu päätökseen ja projektin tulokset
arvioidaan loppuvuoden 2011 aikana.

Fortumin ja Metson yhteistyöhankkeessa tutkitaan siirtymistä ilmapoltosta
happipolttoon. Happipoltossa savukaasut ovat lähes puhdasta vesihöyryä sekä
hiilidioksidia, joka voidaan ottaa talteen. Kun biomassaa polttavaan
voimalaitokseen yhdistetään hiilidioksidin talteenotto, tuloksena on
ilmastomuutosta hillitsevä hiilinielu.

Hankkeen aikana on luotu kansainvälinen tutkimusyhteistyöverkosto, jota ilman
tämäntyyppinen laaja-alaista osaamista vaativa hanke on mahdotonta toteuttaa.
Metson ja Fortumin lisäksi hanketta rahoittaa teknologian ja innovaatioiden
kehittämiskeskus TEKES.

”Fortum on ollut erittäin tyytyväinen projektin etenemiseen. Metson
koelaitteiston muuttaminen happipolttokäyttöiseksi on antanut paljon lisää
tietoa happipolton tulevaisuuden mahdollisuuksien näkökulmasta. Nyt suoritetut
testit antavat sekä tutkimuksellista tietoa että uutta tietoa laitoksen käyttöä
ajatellen”, sanoo projektijohtaja Marja Englund Fortumilta.

”Olemme tehneet laajamittaisen koesarjan lähtien laboratoriotason mittauksista
ja edenneet aina jatkuvatoimisiin pilot-mittakaavan testeihin.
Pilot-kokoluokassa olemme keskittyneet itse kattilaprosessin kehittämiseen ja
kattilalaitoksen turvalliseen käyttöön happipoltto-olosuhteissa. Metson 4MW:n
koelaitteiston muuttaminen happipolttoon sopivaksi on ollut haasteellinen ja
olemme tyytyväisiä saavuttamiimme tuloksiin. Kiertoleijuteknologia antaa
mahdollisuuden hiilen ja biomassan yhteispolttoon, joka puolestaan luo
voimalaitoksesta hiilinielun”, kertoo teknologiajohtaja Jussi Mäntyniemi
Metsosta.

Happipoltossa palaminen tapahtuu ilman sijasta puhtaan hapen ja kierrätetyn
savukaasun seoksella, jolloin savukaasu sisältää puhdistuksen jälkeen
vesihöyryä ja hiilidioksidia. Happipolttoa voidaan käyttää
kiertoleijukattiloissa, jotka soveltuvat useiden eri polttoaineiden käyttöön.

Lisätietoja:
Petra Lundström, teknologiajohtaja, Fortum, puh. 050 4535 422
Marja Englund, projektijohtaja, Fortum, puh 050 453 3811

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat
nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2010 Fortumin
liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8
miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja: www.fortum.com/fi