FORTUMIN JA STORA ENSON SOPIMUS STORA ENSON VOIMAOMAISUUDESTA ALLEKIRJOITETTU

Fortum ostaa Stora Ensolta yhteensä 1 511 megawatin ja 6,7 terawattitunnin vuosituotantoa vastaavan voimalaitoskapasiteetin Ruotsista ja Suomesta. Fortum on sopinut sähköntoimituksista ja sähkösalkunhallintapalveluista Stora Ensolle. Samassa yhteydessä Birka Nät AB ostaa Stora Enson alueverkon Ruotsista.

         

Fortum ja Stora Enso ovat tänään solmineet 27.1.2000 tehdyn  esisopimuksen perusteella varsinaisen sopimuksen, jonka mukaan Fortum hankkii Stora Enson tehtaiden ulkopuoliset voimalaitokset ja voimantuotanto-osuudet. Kaupan arvo on 14,20 miljardia Ruotsin kruunua (noin 1,7 miljardia euroa). Birka Nät ostaa Stora Enson alueverkon, joka sijaitsee Birka Energin keskeisellä jakeluverkkoalueella. Birka Nät on Fortumin ja Tukholman kaupungin puoliksi omistaman Birka Energi AB:n tytäryhtiö Keski-Ruotsissa. Tämän kaupan arvo on 1,65 miljardia Ruotsin kruunua. Yhteensä sopimuskokonaisuus vastaa 15,85 miljardia Ruotsin kruunua.

 

Fortum on sopinut Stora Enson kanssa sähköntoimituksista Ruotsissa sijaitseville Stora Enson tehtaille. Sopimusten volyymi on yli 2 terawattituntia vuodessa seuraavan kolmen vuoden ajan.

 

Lisäksi Fortum ja Stora Enso ovat sopineet sähkösalkun hallintaan liittyvistä palveluista, joihin kuuluu sähköntoimituksia ja sähkön hankintaan liittyvää riskien hallintaa. Sopimus koskee aluksi Stora Enson sähkönhankintaa Suomessa, mutta tavoitteena on laajentaa yhteistyötä.

 

Kaupan rahoittamiseksi Fortumilla on käytettävissään kaikkiaan 1,5 miljardin euron luottolimiitit. Osa näistä käytetään Fortumin muihin rahoitustarpeisiin. Lainajärjestelyn lyhytaikainen osuus, 900 miljoonaa euroa, korvataan uudella tasetta vahvistavalla rahoitusjärjestelyllä kuluvan vuoden aikana. Kaupan ja siihen liittyvien rakennejärjestelyjen ei kokonaisuutena arvioida vaikuttavan konsernin osakekohtaiseen tulokseen tänä vuonna.   

 

Stora Ensosta Ruotsissa siirtyy kaupan yhteydessä Fortumiin yhteensä 165 henkilöä.

 

Kaupan loppuun saattaminen edellyttää Ruotsin ja Suomen kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Kauppa arvioidaan saatavan päätökseen myöhemmin tämän kevään aikana.

 

- Tämä on ainutkertainen mahdollisuus vesivoiman osuuden lisäämiseksi Fortumin voimantuotannon portfolioon. Se parantaa Fortumin kilpailukykyä keskeisimmällä markkina-alueellamme pohjoismaissa. Hankinta perustuu kasvihuonekaasupäästöistä vapaan vesi- ja ydinvoiman kilpailuetuun tulevaisuudessa sekä sähkönhinnan kehitysarvioomme pohjoismaisilla markkinoilla, toimitusjohtaja Eero Aittola sanoi.                                                                

 

Fortum Oyj

 

 

Antti Ruuskanen

Viestintäjohtaja

 

JAKELU

Helsingin pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

 

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Eero Aittola, puh. 010 45 24234

Sähkö ja lämpösektorin johtaja Tapio Kuula, puh. 010 45 24112

 

Karttoja ja muuta materiaalia osoitteessa www.fortum.fi.