Fortumin kannanotto Ruotsin energiamarkkinaviranomaisen päätökseen siirtohinnoittelusta

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
17.12.2008


Fortumin kannanotto Ruotsin energiamarkkinaviranomaisen päätökseen
siirtohinnoittelusta

Ruotsin energiamarkkinoita valvova viranomainen (Energimarknadsinspektionen) ja
Ruotsin energiayhtiöt ovat sopineet sähkönsiirtomaksuihin liittyvien
oikeusprosessien lopettamisesta. Päätöksen seurauksena Fortum tarkistaa vuosien
2003-2008 sähkönsiirtomaksut Ruotsissa ja palauttaa siirtomaksuja asiakkailleen
yhteensä noin 11 miljoonan euron edestä seuraavan kahden vuoden aikana.

Fortum Distribution palauttaa Tukholman kaupungin alueen asiakkaille
siirtomaksuja yhteensä 2 miljoonan euron arvosta. Ruotsin länsirannikon
asiakkaille viranomaisen tekemä päätös tarkoittaa sitä, että alueen suunniteltua
hinnankorotusta ei toteuteta.

"Hyväksymme Ruotsin koko toimialaa koskevan, viranomaisen tekemän ratkaisun,
mutta olemme edelleen sitä mieltä, että siirtomaksut ovat olleet kohtuullisia
vuosina 2003-2008. Pitkään kestänyt oikeusprosessi on rasittanut asiakkaitamme,
joten olemme tyytyväisiä saatuamme prosessin päätökseen. Tavoitteenamme on nyt
kehittää yhteistyössä viranomaisen kanssa mahdollisimman vakaa säännöstelymalli
sähkönsiirtomarkkinoille," sanoo Håkan Grefberg, Fortum Distribution -yksikön
johtaja.

Uusi ennakolta säännökset määrittelevä regulaatiomalli astuu voimaan vuonna 2012
ja Fortum haluaa antaa oman panoksensa uuden säännöstelymallin kehittämiseen.

Tukholma

Ruotsin energiamarkkinaviranomaisen tekemän päätöksen seurauksena Fortum
Distribution palauttaa yhteensä 2 miljoonaa euroa Tukholman kaupungin alueen
yksityis- ja yritysasiakkaille. Palautettava summa jaetaan noin 465 000
asiakkaan kesken, jolloin palautus määräytyy asiakkaan siirtotuotteen,
sulakekoon sekä sähkönkysynnän perusteella.

Ruotsin länsirannikko

Ruotsin energiamarkkinaviranomaisen tekemän päätöksen seurauksena Fortum
Distribution on päättänyt peruuttaa Ruotsin länsirannikon 9 miljoonan euron
arvoiset hinnankorotukset. Fortum peruuttaa ilmoitetun hinnankorotuksen, jonka
oli tarkoitus astua voimaan 1.1.2009.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:

Fortum Oyj, Mika Paloranta, Investor Relations, puh. 050 452 41 38
Fortum Distribution, Ari Koponen, puh. 050 453 1254