Fortumin kasvustrategia täytäntöön kahdessa vaiheessa – tavoitteena tehdä uudelleeninvestoinnit pääasiassa ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2016-2017

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.11.2016 klo 8.30

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark kertoo tänään Fortumin pääomamarkkinapäivässä
aiempaa yksityiskohtaisemmin yhtiön strategiasta.

Fortum päivitti strategiansa alkuvuodesta 2016 tavoitteenaan kannattavuuden
parantaminen ja kassavirran kasvattaminen. Nyt strategian
toteuttamissuunnitelmaa on tarkennettu. Yhtiö on päättänyt toimeenpanna
strategiansa ja uudelleeninvestoida kahdessa vaiheessa, tavoitteenaan toteuttaa
suurin osa investoinneista vuosina 2016-2017.

Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on maksimoida kassavirta
uudelleeninvestoinneilla. Keskeisin keino tämän saavuttamiseksi on osallistua
sähköntuotannon konsolidaatioon Euroopassa. Tämän jälkeen, riippuen yhtiön
taloudellisesta tilasta, tavoitteena on City Solutions -divisioonan toiminnan
laajentaminen pääasiassa Euroopassa orgaanisesti ja/tai yritysostoin.
Ensimmäisen vaiheen muodostama kassavirta käytetään: 1) Fortumin
osinkopolitiikan toteuttamiseen sekä 2) investointeihin toisessa vaiheessa,
kuten jäljempänä kuvataan. Lisäksi Fortum jatkaa kustannus- ja
tuotantorakenteensa optimointia kaikissa divisioonissaan ja tiedottaa
tapahtumista niiden edistyessä.

Toisen vaiheen tavoitteena on turvata Fortumin pitkäaikainen kilpailukyky.
Yhtiö on jo edennyt investoimalla tuulivoimaan kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa
ja Venäjällä sekä aurinkovoimaan Intiassa. Seuraavaksi aiomme keskittyä
aurinkovoimaan liittyviin ratkaisuihin, tuottaa entistä enemmän lisäarvoa bio-
ja jätepolttoaineista sekä minimoida päästöt fossiilisesta tuotannosta. Lisäksi
toisen vaiheen aikana Fortum aikoo tarjota uusia digitaalisia palveluita
aktiivisille kuluttajille, kehittää sähköistä liikennettä ja sähkön
varastointiratkaisuja sekä muita innovaatioita, jotka vauhdittavat
energiasektorin muutosta.

Fortumin päivitetty visio "For a cleaner world" kuvastaa päivitettyä
missiotamme "Edistämme asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti
puhtaampaa maailmaa. Meidän tehtävämme on vauhdittaa muutosta uudistamalla
energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä
ratkaisuja. Näin tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme."

Osinkopolitiikka ja taloudelliset tavoitteet

Fortumin osinkopolitiikka pysyy ennallaan. Ensimmäisen vaiheen aikana useat
tekijät kuten makroympäristö, taseen vahvuus sekä tulevaisuuden
investointisuunnitelmat vaikuttavat osinkoon. Päämääränä on varmistaa, että
osakkeenomistajat kaikkina aikoina saavat oikeudenmukaisen tuoton
sijoittamalleen pääomalle.

Fortumin tavoitteena on maksaa vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko,
joka on 50-80 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaeriä.

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan: sijoitetun
pääoman tuotto (ROCE) 10 % ja vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate noin 2,5.

Kunnossapitoinvestointien arvioidaan olevan alle 300 miljoonaa euroa vuonna
2017.

Fortum Oyj

Sophie Jolly
Sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja, puh.. +010 452 4112
Timo Karttinen, talousjohtaja, puh. +010 453 6555

Sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Sophie Jolly, puh. 010 45 32552, Rauno Tiihonen, puh. 010 453 6150, Marja
Mäkinen, puh. 010 452 3338, Måns Holmberg, puh. 010 452 1111 ja
sijoittajille(at)fortum.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä,
lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden
parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta
kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista
Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Jo 64 %
sähköntuotannostamme on päästötöntä. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 3,5
miljardia euroa. (Nasdaq Helsinki: FUM1V). www.fortum.com/fi