Fortumin kestävän kehityksen raportti 2011 vastuullisuusraportointikilpailun voittajaksi

Lehdistötiedote 8.11.2012

Fortumin kestävän kehityksen raportti 2011 on valittu Suomen parhaaksi tämän
vuoden vastuullisuusraportointikilpailussa. Raportti oli myös median suosikki
Lukijan valinta -sarjassa.

Fortumin raportti on kilpailutuomariston mukaan rakenteeltaan selkeä ja
lukijaystävällinen. Lisäksi raportin tavoitteellisuus, innovatiivisuus ja
strategisuus saivat kiitosta. Erityismaininnan sai raportin luettavuutta
merkittävästi lisäävä visuaalisuus. Tuomariston mielestä Fortum kuvailee
raportissaan hyvin toimintansa kestävän kehityksen painopisteitä ja pidemmän
aikavälin tavoitteita. Ansioksi tuomaristo mainitsee lisäksi sen, että
raportissa käsitellään laajasti eri energiavaihtoehtojen asemaa
aurinkotaloudessa sekä energia-alan tulevaisuuteen vaikuttavia globaaleja
megatrendejä. Fortum sai raportistaan kilpailun korkeimman pistemäärän ja oli
näin sekä kilpailun yleisen sarjan että kokonaiskilpailun voittaja.

- Kestävä kehitys on Fortumin strategian ytimessä, ja keskeinen tavoitteemme on
raportoida kestävän kehityksen mukaisista toimistamme avoimesti, tasapuolisesti
ja kaikkia sidosryhmiä kiinnostavasti. Luonnonvarojen niukkuus, energian
riittävyys, eri tuotantomuotojen vaikutukset ja ilmastonmuutos ovat asioita,
jotka koskettavat meitä jokaista. Tämän vuoksi halusimme tuoda raportissamme
esille näkemyksemme tulevaisuuden energiajärjestelmästä – aurinkotaloudesta.
Palkinto on osoitus siitä, että valittu linja oli oikea, Fortumin kestävän
kehityksen johtaja Ulla Rehell kertoo raportin tavoitteista.

Voittajan valitsi kilpailun järjestäjäryhmä, johon kuuluivat Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulu, Elinkeinoelämän keskusliitto, Finnish Business & Society,
KHT-yhdistys, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, Työ- ja elinkeinoministeriö,
Ympäristöjohtamisen yhdistys ja Ympäristöministeriö.

Kilpailussa arvioitiin kaikki Helsingin pörssissä listattujen yritysten
vastuullisuusraportit sekä 19 muun kilpailuun ilmoittautuneen yrityksen
raportit. Voittaja valittiin loppukilpailuun päässeiden, eniten pisteitä
saaneiden raporttien joukosta.

Fortumin kestävän kehityksen raportin voi tilata painettuna Fortumin
nettisivuilta osoitteessa www.fortum.com/tilaa. Kestävän kehityksen raportti
löytyy sähköisenä sivulta www.fortum.com/kestavakehitys.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Pirjetta Soikkeli, Vice President, Internal and Sustainability Communications
pirjetta.soikkeli@fortum.com, puh. 040 750 0093


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi