Fortumin kestävän kehityksen raportti 2013 julkaistu - hyvinvointia yhteiskuntaan miljardeilla euroilla

LEHDISTÖTIEDOTE 26.3.2014

Fortum on tänään julkaissut kestävän kehityksen raporttinsa vuodelta 2013 osana
yhtiön verkkovuosikertomusta. Raportissa eritellään kattavasti Fortumin
tavoitteita ja toimia sekä tuloksia taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja
sosiaalisen vastuun osa-alueilla.

"Fortumin taloudellisessa vastuussa korostuu yhtiön toiminta paikallisen
hyvinvoinnin luojana", Fortumin kestävän kehityksen johtaja Ulla Rehell kertoo.
"Fortum on merkittävä työllistäjä, investoija ja verojen maksaja
toimintamaissaan. Vuonna 2013 loimme eri maissa yhteensä noin 3 miljardin euron
arvosta yhteiskunnallista hyvinvointia sisältäen yhtiön maksamat palkat ja
investoinnit sekä tilikaudelta maksettavat verot ja osingot."

Vuoden 2013 raportoinnissa on painotettu erityisesti sidosryhmäyhteistyötä.
Asiakkaiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien näkemyksiä sekä näiden
huomioonottamista liiketoiminnassa on esitelty monesta eri näkökulmasta.

Myös verojalanjäljen raportointia on entisestään laajennettu. Verotyypeittäin
jaoteltujen tilikaudelta maksettavien ja tilitettävien verojen sekä veroihin
liittyvien periaatteiden lisäksi raportissa eritellään nyt uutena asiana
tilikaudelta maksettavat verot, kokonaisverokanta ja nimellistuloverokanta
kaikissa päätuotantomaissa.

Fortumin kestävän kehityksen raportti noudattaa kansainvälistä GRI (Global
Reporting Initiative) -raportointiohjetta ja se on kolmannen osapuolen
varmentama. Koko raportti on luettavissa suomeksi ja englanniksi Fortumin
internet-sivuilla osoitteessa
http://annualreport2013.fortum.com/fi/kestava-kehitys, jossa sen voi myös
tulostaa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Ulla Rehell, kestävän kehityksen johtaja, puh. 010 452 9251, ulla.rehell [at] fortum.com
Reijo Salo, verojohtaja, puh. 050 452 4443, reijo.k.salo [at] fortum.com

Lue lisää Fortumista veronmaksajana:
http://annualreport2013.fortum.com/fi/kestava-kehitys/liiketoiminta/taloudellinen-lisaarvo-sidosryhmille/fortum-veronmaksajana/.

Liite: Fortum yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tuojana

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 9 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi