Fortumin kestävän kehityksen työ sai kansainvälistä tunnustusta

LEHDISTÖTIEDOTE 14.9.2012

Fortumin toiminnalle kestävän kehityksen edistämiseksi on myönnetty kaksi
merkittävää kansainvälistä tunnustusta. Globaalissa Carbon Disclosure
Leadership -indeksissä (CDLI) Fortum saavutti historiansa parhaan tuloksen, 98
pistettä 100:sta. Tämä on osoitus ilmastonmuutoksen hillinnän keskeisestä
roolista Fortumin strategiassa sekä sen pitkän aikavälin vaikutusten huomioon
ottamisesta liiketoiminnassa. Se kertoo myös hyvästä sisäisestä tiedon
hallinnasta ja yhtiön ilmastoraportoinnin korkeasta tasosta. Carbon Disclosure
Project (CDP) edustaa 655 institutionaalista sijoittajaa, ja sen hallinnassa on
78 biljoonan dollarin varallisuus.

Lisäksi yhtiö hyväksyttiin kymmenennen perättäisen kerran Dow Jonesin kestävän
kehityksen indeksiin DJSI World. Fortum paransi tuloksiaan erityisesti
sosiaalisen vastuun alueella.

"Kestävä kehitys on strategiamme ytimessä, ja olen tyytyväinen siitä, että
olemme pystyneet vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja yhteiskunnan
hyvinvointiin. Fortum on merkittävä investoija ja työnantaja, joka voi
toimillaan merkittävästi parantaa paikallisyhteisöjen hyvinvointia. Olen
erityisen iloinen siitä, että lisääntynyt panostuksemme sosiaalisen vastuun
alueella on noteerattu", sanoo Fortumin yhteiskuntasuhteiden ja strategian
johtaja Anne Brunila.

Dow Jonesin arvioinnissa Fortum paransi tuloksiaan viimevuotiseen verrattuna
hankintaketjun hallinnassa ja monilla sosiaalisen vastuun alueilla, kuten
henkilöstöjohtamisessa ja sidosryhmätoiminnassa. Työturvallisuuden
parantamiseen Fortum on keskittynyt jo vuosien ajan, ja arvioinnin tulokset
myös sillä alueella ovat erinomaiset. Merkittävänä tavaroiden ja palveluiden
ostajana Fortum on kehittänyt hankinnan toimintamallejaan ja aloitti
toimittajien auditoinnit vuonna 2012.

Ympäristövastuun osalta Fortum paransi tuloksiaan huomattavasti
ympäristöasioiden ja biodiversiteetin hallinnassa sekä ilmastoasioissa.
Elokuussa 2012 tytäryhtiö OAO Fortumin toiminnot Venäjällä saivat ISO 14001
-ympäristösertifioinnin. Sen myötä Fortumin kaikkien toimintojen ISO 14001
-sertifiointiaste on 95 %. Taloudellisen vastuun osalta Fortum saavutti
toimialansa parhaat pisteet asiakassuhteiden hallinnassa sekä taloudellisen
suorituskyvyn mittaus- ja seurantajärjestelmien alueilla. Myös Fortumin
liiketoimintaetiikan hallinta sekä toimintaohjeen uudistaminen saivat
tunnustusta.

Fortum on molemmissa indekseissä ainoa pohjoismainen energiayhtiö.

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja:
Kari Kankaanpää, Sustainability Manager, Climate and Environmental affairs
kari.t.kankaanpaa@fortum.com, puh. 010 45 32330


Taustatietoa toimittajille:
Dow Jones Sustainability -indeksiä varten arvioidaan 58 eri sektoria edustavan,
maailman 2 500 suurimman yrityksen kestävän kehityksen toimia. Vuonna 2012
indeksiin valittiin 340 yritystä. Carbon Disclosure Leadership -indeksi
vertailee 51 Global 500 Index -yrityksen ilmastotoimia.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi