Fortumin kevään kalaistutuksissa yli 260 000 merilohen ja meritaimenen poikasta lähti matkaan Oulujoella

Fortumin Oulujoen voimalaitosten vuosittaiset kevään kalaistutukset ovat
käynnissä. Merialueen istutukset saatiin suurelta osin päätökseen toukokuun
toisella viikolla. Montan kalanviljelylaitoksella kaksivuotiaiksi kasvaneet
merilohen ja meritaimenen poikaset vapautettiin osin Oulujokeen ja osin mereen
Oulun edustalle. Kaksivuotiaita merilohen poikasia polskahti veteen yli 205 000
ja saman ikäluokan meritaimenia yli 56 000 kappaletta. Istutettujen
kalanpoikasten keskipituus on runsaat 20 cm ja iältään ne ovat valmiita
merivaellukselle. Merivaelluksella kalat viettävät yhden tai useamman vuoden
kasvaakseen täyteen mittaansa.

Lisäksi eri puolelle Oulujokea istutetaan alkukesän aikana myös pyyntikokoista
kirjolohta ja järvitaimenta sekä yhden kesän vanhoja kuhan ja harjuksen
poikasia.

Istutuslohien elämästä uutta tietoa tutkimuksella

Istutuslohien selviytymisestä luonnossa saadaan parin vuoden sisällä uutta
tietoa, kun Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen hankekokonaisuuden
"Rakennettujen jokien vaelluskalakantojen hoitotoimenpiteet - menetelmäkirjon
arviointi ja kehittäminen" tulokset valmistuvat. Tietoa odotetaan muun muassa
istutuspaikan ja -ajankohdan merkityksestä Oulujoen istutusten tuottoon.
Tulosten perusteella istutusmenetelmiä kehitetään edelleen.

Fortum tukee tätä vuosina 2010-2013 toteutettavaa tutkimuskokonaisuutta sekä
omalla työpanoksellaan että Ekoenergia-merkityn sähkön myynnistä kertyneillä
varoilla. Fortumin rahoitus tutkimushankkeelle on yhteensä 150 000 euroa. Osana
tutkimusta Montan kalanviljelylaitoksella merkittiin tänä keväänä 10 000
lohenpoikasta erilaisin tunnistemerkein. Osa istukkaista merkittiin
perinteisten Carlin-merkkien sijaan uudemmin T-merkein. Koska
merkintätutkimusten onnistuminen perustuu kalastajien löytämiin ja palauttamiin
merkkeihin, on tärkeää, että kaikki löydetyt merkit palautetaan niissä olevaan
osoitteeseen.

Fortum, Power-divisioona
Viestintä

Lisätietoja:
Marja Savolainen, Ympäristöasiantuntija, Renewable Energy, p. 050 453 2344

Kalaistutuksiin liittyviä valokuvia on saatavilla täältä.