Fortumin koordinoimalle aaltovoiman tutkimushankkeelle 17 miljoonan euron rahoitus EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 6.5.2015

Euroopan komission tutkimus- ja innovointiohjelma Horisontti 2020 on myöntänyt
17 miljoonan euron rahoituksen Fortumin koordinoimalle Clean Energy From Ocean
Waves -tutkimushankkeelle (CEFOW). Viisivuotisen hankkeen tavoitteena on tutkia
ja kehittää suomalaisen Wellon kehittämän "Pingviini"-aaltovoimalaitteen
käyttöä sähköverkkoon kytkettynä valtameriolosuhteissa. Usean laitteen koehanke
toteutetaan aaltovoimaan keskittyvässä Wave Hub -testikeskuksessa
Ison-Britannian Cornwallissa, mistä Fortum on vuokrannut merialueen käyttöönsä.

Hankkeessa kehitetään ja operoidaan suomalaista aaltovoimatekniikkaa yhdessä
britannialaisten ja ruotsalaisten asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen 24,5
miljoonan euron kokonaisbudjetista EU:n myöntämän tuen osuus on 17 miljoonaa
euroa. Fortumin lisäksi hankkeen yhteenliittymässä ovat mukana Wello Oy, Mojo
Maritime Ltd, Wave Hub Limited, Green Marine (UK) Ltd sekä Uppsalan, Plymouthin
ja Exeterin yliopistot.

"Päästöttömänä energiantuotantomuotona aaltovoimalla voi olla tärkeä rooli
tulevaisuudessa, ja siksi Fortum osallistuu sen tutkimus- ja kehitystyöhön.
Haluamme tällä hankkeella lisätä osaamistamme aaltovoiman alalla. Uskomme, että
Euroopan komission rahoitus ja kokeneet yhteistyökumppanit luovat erinomaiset
edellytykset viedä Wellon aaltovoimateknologiaa harppauksin kohti kaupallista
tuotetta", Fortumin teknologiajohtaja Heli Antila iloitsee.
"Maailmanlaajuisesti tämä hanke on aaltovoimatutkimuksen kärkeä", Antila
jatkaa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Heli Antila, teknologiajohtaja, Fortum Oyj, puh. 040 571 7188

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -hanke- ja
innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen Nro 655594 nojalla.

Taustatietoa toimituksille Fortumin aaltovoiman kehitystyöstä:
Fortum on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä aaltoenergiaa vuodesta 2007 ja
testannut useita eri tekniikoita. Yksi näistä on suomalaisen AW-Energyn
kehittämä WaveRoller ™, jota on testattu onnistuneesti Portugalin rannikolla.
Vuonna 2013 Fortum, ranskalainen meriteollisuusalan suuryritys DCNS ja
AW-Energy sopivat yhteistyöstä, jonka tavoitteena on yhdessä kehittää 1,5
megawatin aaltovoiman koehanketta Ranskan Bretagnessa. Tekniseksi ratkaisuksi
valittiin WaveRollerTM.

Ruotsissa Fortum tekee yhteistyötä Seabased AB:n kanssa noin 10 megawatin
aaltovoimapuiston rakentamiseksi Ruotsin länsirannikolle Sotenäsiin.
Demonstraatiohanke on teholtaan yksi maailman suurimmista ja tuotannon on määrä
käynnistyä vuoden 2015 aikana. Ruotsissa testattava tekniikka perustuu
Seabasedin kehittämään lineaarigeneraattoriin, joka on ankkuroitu meren
pohjaan.

Fortum allekirjoitti helmikuussa 2014 vuokrasopimuksen Wave Hub -koepuiston
kanssa aaltovoimaratkaisujen testaamisesta Cornwallin merialueilla
Isossa-Britanniassa. Sopimus antaa Fortumille uudenlaisen mahdollisuuden
koekäyttää täyden mittakaavan aaltovoimalaitteita valtameriolosuhteissa.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi