Fortumin Kuusamon voimalaitokselle energiatehokkuutta kasvattava savukaasujen lauhdutinlaitos

Fortum ja Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta vihkivät tänään käyttöön uuden,
osapuolten yhteisesti rahoittaman savukaasujen lauhdutinlaitoksen Kuusamon
sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksella. Laitos on parhaillaan koekäytössä.

Savukaasujen lauhdutus on teknologia, jolla kiinteän polttoaineen
kokonaishyötysuhdetta ja energiatehokkuutta voidaan nostaa entisestään
laitoksilla. Lämpökattilan tuottamat savukaasut jäähdytetään lämpötilaan, jossa
savukaasun sisältämä vesihöyry lauhtuu vedeksi, ja lauhtumislämpö voidaan
hyödyntää kaukolämpönä.

Uusi savukaasujen lauhdutinlaitos kasvattaa Kuusamon voimalaitoksen
lämpökapasiteettia noin 5 megawatilla sekä vähentää turpeen poltossa syntyviä
rikkipäästöjä merkittävästi ja pienentää laitoksen nykyiselläänkin hyvin
alhaisia hiukkas- ja raskasmetallipäästöjä.

Fortum Heat-divisioona
Viestintä

Lisätietoja:
Jussi Tervaskanto, voimalaitospäällikkö, Fortum Heat-divisioona, puh. 050 454
2202
Keijo Pesonen, toimitusjohtaja, Kuusamon Energia- ja vesiosuuskunta puh. 0400
582 162


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren
alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät
Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin
liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8
miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi