Fortumin lämpöpumpuilla jäteveden hukkalämpö talteen Suomenojalla Espoossa

LEHDISTÖTIEDOTE 17.6.2013

Fortum on solminut aiesopimuksen Helsingin seudun ympäristöpalvelujen kanssa
jäteveden lämmön talteenotosta Suomenojan jätevedenpuhdistamolla. Fortum
rakentaa tarkoitusta varten lämpöpumppulaitoksen, jonka avulla puhdistetun
jäteveden hukkalämpö saadaan hyötykäyttöön. Ratkaisu vähentää paikallisesti
kaukolämmön tuotannon päästöjä huomattavasti, kun hukkalämmön talteenotolla
korvataan fossiilisia polttoaineita; muun muassa hiilidioksidipäästöt vähenevät
148 000 tonnia vuodessa.

"Jäähdytämme puhdistettua jätevettä lämpöpumppujen avulla, ja voimme hyödyntää
jäähdytysprosessissa syntyvän lämpöenergian kokonaisuudessaan Espoon
kaukolämmityksessä", kertoo investoinnista vastaava johtaja Dan Blomster
Fortumista. "Arvioimme, että saamme vuosittain lämpöpumpuilla talteen noin 300
000 megawattituntia eli noin 15 000 omakotitalon vuosikulutuksen verran
lämpöenergiaa, joka muuten valuisi mereen".

Jäteveden tulolämpötila on vuodenajasta riippuen 8 - 18 celsiusastetta.
Lämpöpumppujen avulla jätevettä jäähdytetään keskimäärin 5 celsiusastetta.
Viileämpänä mereen laskeva vesi vähentää vedenpuhdistamisen
ympäristövaikutuksia.

Lämpöpumppujen rakentaminen alkaa vuoden 2013 aikana, ja niiden suunnitellaan
olevan tuotannossa vuoden 2014 viimeisen neljänneksen aikana. Fortumin
investoinnin arvo on hieman yli 19 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö
on myöntänyt hankkeelle 1,9 miljoonan euron investointituen.

Suomenojan jätevedenpuhdistamolla käsitellään yhteensä yli 310 000 asukkaan
jätevedet Espoosta, Kauniaisista, Vantaan länsiosista sekä Kirkkonummelta.
Jätevettä puhdistetaan yhteensä noin 35 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, ja
keskimääräinen vuorokausivirtaama on noin 100 000 kuutiometriä. Suomenojan
jätevedenpuhdistamon toiminta on suunniteltu siirrettäväksi vuonna 2020
Blominmäkeen. Puhdistetut jätevedet ohjataan kuitenkin jatkossakin Suomenojan
kautta avomerelle.

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja:
Dan Blomster, investointijohtaja, Fortum, puh. 050 453 3962
Elina Kokko, viestintäpäällikkö, Fortum, puh. 040 733 9493

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi