FORTUMIN LISTAUTUMISVALMISTELUT ETENEVÄT - LIIKETOIMINTARAKENTEET JA TEHOSTAMISTAVOITTEET TÄSMENNETTY

Kauppa- ja teollisuusministeriö on tänään ilmoittanut jatkavansa Fortumin osakkeiden myynnin valmistelua siten, että osakkeiden markkinointi voisi alkaa syyskuun aikana, mikäli markkinatilanne sen sallii. Samassa yhteydessä on tarkoitus hakea Fortumin listautumista Helsingin Pörssin pörssilistalle.

 

Fortumin liiketoiminnallisia tavoitteita ja strategiaa on edelleen täsmennetty. Fortum keskittyy toiminnassaan energiaan. Konsernin kotimarkkinana on Pohjois-Eurooppa, jossa yhtiön  asemaa tullaan edelleen vahvistamaan. Kansainvälistä toimintaa kehitetään avautuvilla energiamarkkinoilla muun muassa Iso-Britanniassa, Irlannissa, Manner-Euroopassa ja Kaakkois-Aasiassa.

 

Fortumilla on ensi vuoden alusta viisi liiketoimintaa: öljy ja kaasu, sähkö ja lämpö, käyttö ja kunnossapito, engineering sekä kemia. Merkittävimmät liiketoiminnat ovat öljy ja kaasu sekä sähkö ja lämpö, joita tukevat käyttö ja kunnossapito sekä engineering. Energiaan liittyvistä Fortumin liiketoiminnoista erillään olevaa kemian liiketoimintaa kehitetään sen arvoa lisäävällä tavalla ja yhtiöittämällä se suoraan Fortumin alaisuuteen.

 

- Tavoitteenamme on päästä sijoitetun pääöman tuotossa 12 - 15 prosenttiin ennen veroja ja oman pääoman tuotossa samoihin lukuihin verojen jälkeen. Tämän konsernitasoisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää kaikkien toimintojemme tehostamista ja panostusten kohdistamista sellaisiin uusiin investointikohteisiin sekä yritysostoihin, jotka täyttävät nämä kriteerit, pääjohtaja Heikki Marttinen toteaa.

 

- Toimintojemme tehostaminen tapahtuu liiketoimintojen uudelleen ryhmittelyn avulla. Tämä vauhdittaa keskittymistämme energiaan. Arvioimme pystyvämme alentamaan vuosittaista kustannustasoa noin 100 miljoonalla markalla lähivuosien kuluessa tiivistämällä yhteistyötä IVOssa ja Nesteessä uuden liiketoimintarakenteen avulla. Osa tästä säästöstä syntyy hallinnon tehostamisesta, Marttinen sanoo.

 

 

                                                                                                                  2 (2)

 

 

 

- Myös nykyisiä toimintoja tullaan järjestelemään uudelleen. Vuoteen 2000 mennessä toteutettavien voimalaitosten, jalostamoiden ja liikenneasemien tehostamistoimien vuosittaisiksi hyödyiksi olemme arvioineet noin 200 miljoonaa markkaa. Tähän liittyvät muun muassa Kesoil-asemien muuttaminen Neste-brandin alle sekä Inkoon voimalaitoksen kahden yksikön jättäminen reserviin, Marttinen toteaa.

 

- IVOn ja Nesteen toimintojen yhdistämisesta aiheutuu tietysti myös kertaluoteisia kuluja, jotka olemme arvioineet yhteensä 550 miljoonaksi markaksi. Näistä 517 miljoonaa markkaa on jo maksettu osakejärjestelyihin liittyneinä varainsiirtoveroina. Loppu koostuu erilaisista pienemmistä eristä. Huoltoasemien muuttamisesta aiheutuu lisäksi noin 70 miljoonan markan kertakulut, Marttinen jatkaa.

 

Fortumin investointisuunnitelmat koskevat pääosin pohjois-eurooppalaisia energiahankkeita.

 

- Mahdollisuuksia on useita, koska sähköenergiantarve ja entistä puhtaampien liikennepolttoaineiden kysyntä kasvavat ja markkinoiden vapautuminen vauhdittaa rakennemuutoksia, Marttinen arvioi.

 

- Fortumin kokemus viime aikojen mullistuksissakin häiriöttä jatkuneesta energiantuonnista Venäjältä sekä toimintamme itä-länsi -yhteistyössä antaa meille etulyöntiaseman pidemmällä aikavälillä osallistua aikanaan avautuvien mahdollisuuksien hyödyntämiseen, Marttinen visioi. 

 

Fortum Oyj

 

 

Antti Ruuskanen

viestintäjohtaja

 

 

JAKELU:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet