Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella ennätyksellinen tuotantovuosi 2009

Fortum Power and Heat Oy
Lehdistötiedote
4.1.2010

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella ennätyksellinen tuotantovuosi 2009

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen tuotantovuosi 2009 oli eri turvallisuus- ja
tuotantomittareilla mitattuna käyttöhistorian parhaita. Vuoden aikana ei
tapahtunut yhtään kansainväliseen INES- luokitukseen noussutta tapahtumaa.
Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella tuotettiin sähköä 8,15 terawattituntia,
ja voimalaitoksen tuotantoa kuvaava käyttökerroin oli 95,7 prosenttia. Molemmat
luvut ovat voimalaitoksen käyttöhistorian parhaita.

Laitoksen käyttö ollut lähes häiriötöntä

Laitoksen käyttö oli lähes häiriötöntä vuonna 2009. Laitoksen häiriötön toiminta
kertoo osaltaan laitteiden laadukkaasta huolto- ja käyttötoiminnasta. Ainut
mainittava tapahtuma oli Loviisa 2:lla alkuvuonna sattunut yhden pääkiertopumpun
moottorin öljyvuoto. Tapahtuma aiheutti hetkellisen tuotannon menetyksen, mutta
ei vaikuttanut laitoksen turvallisuuteen. Molempien yksiköitten vuosihuollot
syksyllä onnistuivat hyvin ja kestivät likimain suunnitelmien mukaiset 17 ja 18
vuorokautta. Loviisa 2:lla vuosihuollossa poistettiin reaktorista yksi
vuotoindikaatioita antanut polttoainenippu.

Voimalaitosautomaation uusinta etenee

Digitaalisen automaation käyttö Loviisan voimalaitosprosessin ohjauksessa ja
valvonnassa jatkui, kun automaation uusinnan ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön
myös kakkosyksiköllä vuoden 2009 aikana. Vastaava muutos oli tehty
ykkösyksiköllä vuotta aiemmin. Valmistelut tulevien vuosien automaatioasennuksia
varten jatkuvat.

Turvallisuustaso on säilynyt hyvänä

Voimalaitoksella ei sattunut vuonna 2009 yhtään tapahtumaa, joka olisi noussut
kansainvälisen ydinlaitostapahtumien vakavuutta kuvaavalle asteikolle (INES).
Laitoksella on edelleen jatkettu työtä tapaturmien ja henkilöstön
säteilyannosten vähentämiseksi. Omalle henkilöstölle ja urakoitsijoille sattui
viisi poissaoloihin johtanutta tapaturmaa, mikä on vähemmän kuin aikaisempina
vuosina. Henkilöstön saamat säteilyannokset vähentyivät edelleen hieman pitkän
aikavälin seurannassa. Voimalaitoksella jatkettiin pitkäjänteistä työtä
turvallisuuden kehittämiseksi.

Kaksikymmentä uutta henkilöä rekrytoitiin

Loviisan voimalaitoksella meneillään oleva sukupolvenvaihdos jatkuu. Laitokselle
rekrytoitiin vuonna 2009 noin 20 uutta henkilöä. Kaikkiaan laitos työllistää
jatkuvasti noin 490 fortumlaista ja sata muissa yrityksissä työskentelevää
henkilöä. Vuosihuoltojen aikana laitoksella työskentelevien ulkopuolisten
henkilöiden määrä nousee yleensä noin tuhanteen.

Loviisa 3 -hankkeen valmistelutyöt jatkuvat

Loviisa 3 -hankkeen tekniset valmistelutyöt etenivät hyvin vuoden aikana. Fortum
jätti 5.2.2009 valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen uuden
ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi. Periaatepäätöstä odotetaan vuoden 2010
aikana.

------------------------------

Kansainvälisessä ydinvoimalaitosvertailussa Loviisan voimalaitoksen
käyttökertoimet ovat maailman kärkitasoa. Käyttökertoimella kuvataan laitosten
tuottoa tietyllä aikavälillä nimellistehoon verrattuna.

Fortum on Euroopan puhtaimpia sähköntuottajia. Yhtiön pohjoismaisesta
sähköntuotannosta noin 90 prosenttia on hiilidioksidipäästötöntä ja noin 40
prosenttia tehdään uusiutuvilla energialähteillä.

Fortum Power and Heat Oy
Loviisan voimalaitos
Viestintä

Lisätietoja:
Timo Eurasto, käyttöyksikön päällikkö, puh. 010 45 54010 tai 050 45 54010
Markku Tiitinen, voimalaitoksen apulaisjohtaja, puh. 010 45 54012 tai 040 8311
418
Magnus Halin, ryhmäpäällikkö, puh. 010 45 53700 tai 050 45 53700