Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella turvallinen ja hyvä tuotantovuosi

LEHDISTÖTIEDOTE 2.1.2012

Fortumin Loviisan voimalaitoksella oli turvallinen ja hyvä tuotantovuosi 2011.
Voimalaitoksella ei ollut vuonna 2011 yhtään kansainväliselle
vakavuusasteikolle (INES) yltänyttä ydin- tai säteilyturvallisuuden kannalta
merkityksellistä tapahtumaa.

Loviisan voimalaitoksen käytettävyyttä kuvaava käyttökerroin oli
kansainvälisesti erittäin korkea, 94,3 prosenttia. Laitos oli koko käyttöjakson
ajan täydessä tuotannossa lukuun ottamatta yhtä lyhyttä tuotantokatkosta
ykkösyksiköllä. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä 8,06 terawattituntia, mikä
on noin 10 prosenttia Suomen sähköntuotannosta.

Turvallisuusarvioinnit osoittivat Loviisan voimalaitoksen turvalliseksi

Japanin Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuuden jälkeen tehdyt kansalliset ja
EU-tasoiset turvallisuusarvioinnit osoittivat Loviisan voimalaitoksen
turvallisuustason hyväksi ja turvallisuusmarginaalit ulkoisissa tapahtumissa
riittäviksi. Arvioinnit nostivat esille muutamia asioita, joissa turvallisuutta
voidaan edelleen kehittää. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi merivedestä
riippumattomien ilmajäähdytystornien suunnittelu ja tulvasuojauksen edelleen
kehittäminen.

Loppuvuodesta voimalaitoksen alueelle valmistui noin 10 megawatin
dieselvaravoimalaitos. Se parantaa turvallisuutta tilanteissa, joissa ulkoinen
sähköverkko on menetetty.

Laitoksen käyttö oli lähes häiriötöntä

Voimalaitoksen käyttö oli yhtä tapahtumaa lukuun ottamatta häiriötöntä. Ainut
tuotantokatkos tapahtui helmikuun loppupuolella. Tuolloin ykkösyksiköllä oli
noin 2,5 vuorokautta kestänyt seisokki, jonka aikana korjattiin yhden
höyrystimen yhden putken laippatiivisteen vuoto.

Vuosihuollot sujuivat onnistuneesti

Loviisan voimalaitoksen molemmilla yksiköillä toteutettiin vuonna 2011 niin
sanotut lyhyet polttoaineen vaihtoseisokit. Molemmat vuosihuollot sujuivat
onnistuneesti. Ykkösyksikön vuosihuolto kesti 17 vuorokautta ja kakkosyksikön
vuosihuolto reilut 19 vuorokautta. Vuosihuoltoon osallistui voimalaitoksen 500
työntekijän lisäksi noin 640 kunnossapidon ja tarkastusalan ammattilaista
yhteensä 76 yrityksestä.

Voimalaitosjätteen loppusijoitustilaa laajennettiin

Voimalaitoksen yhteydessä, noin 110 metrin syvyydessä sijaitsevan matala- ja
keskiaktiivisten jätteiden loppusijoitustilaa on laajennettu noin 15 000
kuutiometrillä. Laajennuksella lisättiin huoltojätteen
välivarastointimahdollisuuksia, mikä parantaa jätteiden
lajittelumahdollisuuksia ja vähentää siten niiden loppusijoitusmäärää. Tila
otetaan käyttöön keväällä 2012.

Voimalaitoksen automaatiouudistuksen edetessä on käyttöhenkilökunnan
kouluttautumis- ja harjoittelumahdollisuuksia parannettu rakentamalla
voimalaitosalueelle uusi koulutussimulaattorirakennus. Itse rakennus valmistui
helmikuussa 2011 ja simulaatto-rijärjestelmien asennus käynnistyi syyskuussa.
Simulaattorin arvioidaan olevan käytössä tämän vuoden alkupuolella.

Voimalaitokselle 23 uutta työntekijää

Sukupolvenvaihdoksen jatkuessa laitokselle rekrytoitiin 23 uutta vakituista
henkilöä ja vuoden aikana jäi eläkkeelle noin 10 henkilöä. Avoimiin tehtäviin
tulleiden hakemusten runsas määrä osoittaa voimalaitoksen olevan haluttu
työpaikka. Voimalaitoksen noin 500 oman työntekijän lisäksi laitoksella
työskentelee yli 100 vakinaista muiden yritysten palveluksessa olevaa
työntekijää. Voimalaitos on Loviisan alueella merkittävä työnantaja.

Fortum, Power-divisioona
Viestintä

Lisätietoja:
Thomas Buddas, prosessi- ja kehitysjohtaja, puh. 050 4553710
Peter Tuominen, yhteiskuntasuhdepäällikkö, puh. 050 4524760


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren
alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät
Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin
liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8
miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

www.fortum.com