Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen turbiinit modernisoidaan ja sähkötehoa lisätään 24 MW

LEHDISTÖTIEDOTE 2.11.2012

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen korkeapaineturbiinit modernisoidaan
vuosien 2014-2017 aikana. Turbiineiden modernisointi nostaa Loviisan
voimalaitoksen sähkötehoa yhteensä noin 24 MW. Turbiinien modernisoinnit
Fortumille toimittaa Skoda Power ja ne toteutetaan normaalien vuosihuoltojen
yhteydessä. Modernisointihanke on osa Loviisan voimalaitoksen jatkuvaa
parantamista, jolla varmistetaan laitosyksiköiden luotettava sähköntuotanto
niiden käyttöiän loppuun saakka.

Turbiinihankkeessa uudistetaan neljän korkeapaineturbiinin pesät, sisäosat ja
pikasulkuventtiilit. Hankkeen avulla parannetaan merkittävästi
turbiinilaitoksen sähköntuotannon hyötysuhdetta ilman, että reaktorin lämpöteho
nousee. Koska modernisointi kohdistuu pelkästään turbiineihin, ei sillä ole
vaikutusta reaktorilaitokseen tai ydinturvallisuuteen.

Loviisan voimalaitoksen laitosyksiköiden yhteenlaskettu sähköntuotantoteho on
nykyisin
992 MW.

Fortum, Power-divisioona
Viestintä

Lisätietoja:
Peter Tuominen, puh. 050 452 4760, peter.tuominen@fortum.com
Samuli Savolainen, puh. 050 455 4020, samuli.savolainen@fortum.com


Fortumin Loviisan ydinvoimalaitos

Vuonna 2011 Loviisan voimalaitoksella tuotettiin sähköä 8,06 terawattituntia,
joka vastaa noin kymmentä prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Loviisan
voimalaitos kuuluu turvallisuudeltaan ja käytettävyydeltään maailman parhaiden
ydinvoimalaitosten joukkoon. Voimalaitoksen tuotantoa kuvaava vuosittainen
käyttökerroin on kansainvälisesti vertailtuna korkealla tasolla, esimerkiksi
viime vuonna se oli 94,3 prosenttia.

Lisätietoja: www.fortum.com/loviisa


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi