Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen turvallisuutta vahvistetaan uusilla jäähdytystorneilla

LEHDISTÖTIEDOTE 17.4.2013

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitokselle rakennetaan vuoden 2014 aikana uusi,
merivedestä riippumaton jäähdytysjärjestelmä. Sen myötä parannetaan
varautumista ääritilanteisiin, joissa merivettä ei jostain syystä voitaisi
käyttää normaalisti voimalaitoksen jäähdytysvetenä.

Merivedestä riippumaton jäähdytysjärjestelmä toteutetaan ilmajäähdytteisillä
lämmönsiirtimillä, joita kutsutaan jäähdytystorneiksi. Käytännössä tornit on
sijoitettu 10 metriä korkeisiin laatikonmallisiin rakennuksiin, mitoiltaan 10 x
15 metriä. Jäähdytystorneja rakennetaan kaksi kummallekin laitosyksikölle. Yhtä
jäähdytystornia käytetään reaktorissa syntyvän jälkilämmön poistamiseen ja
toista polttoainealtaissa syntyvän jälkilämmön poistamiseen sekä turvallisuuden
kannalta tärkeiden kohteiden jäähdyttämiseen. Reaktorin jälkilämpöä poistavat
tornit on sijoitettu samaan rakennukseen.

Jäähdytystornit parantavat Loviisan voimalaitoksen turvallisuutta
ääritapauksissa, joissa laitos ei voisi käyttää merivettä jäähdytykseen. Näitä
olisivat esimerkiksi öljyonnettomuus Suomenlahdella tai poikkeukselliset
luonnonilmiöt, kuten suuret leväesiintymät. Meriveden käytölle on olemassa
varajärjestelmät jo nykyisinkin, mutta uudet jäähdytystornit vahvistavat
voimalaitoksen turvallisuusjärjestelmiä vielä entisestään.

Fortum on selvittänyt ja kehittänyt tätä merivedestä riippumatonta
jäähdytysjärjestelmää jo useamman vuoden ajan. Hanke toteutetaan osana Loviisan
voimalaitoksen vuotuista investointiohjelmaa. Jäähdytystornit nousivat yhdeksi
kehityskohteeksi myös Säteilyturvakeskuksen vuonna 2012 tekemissä
ydinturvallisuusarvioinneissa, jotka olivat osa Euroopan unionin ns.
ydinturvallisuuden stressitestejä.

Jäähdytystornit toimittaa unkarilainen GEA EGI Contracting/Engineering Co. Ltd.

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja:
Samuli Savolainen, puh. 050 455 4020, samuli.savolainen@fortum.com


Fortumin Loviisan ydinvoimalaitos

Vuonna 2012 Loviisan voimalaitoksella tuotettiin sähköä 7,61 terawattituntia,
joka vastaa noin kymmentä prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Loviisan
voimalaitos kuuluu turvallisuudeltaan ja käytettävyydeltään maailman parhaiden
ydinvoimalaitosten joukkoon. Voimalaitoksen tuotantoa kuvaava vuosittainen
käyttökerroin on kansainvälisesti vertailtuna korkealla tasolla, esimerkiksi
viime vuonna se oli 87,4 prosenttia.

Lisätietoja: www.fortum.com/loviisa


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi