Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuollot päätökseen

LEHDISTÖTIEDOTE 15.10.2012

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmat yksiköt ovat jälleen
sähköntuotannossa vuosihuoltoseisokin jälkeen. Ykkösyksikön noin 54 vuorokautta
kestänyt vuosihuolto päättyi 29.9.2012. Kakkosyksikön vuosihuolto saatiin
päätökseen 13.10 runsaat 20 vuorokautta kestäneen huoltoseisokin jälkeen.

Loviisan ykkösyksikölle tehtiin laaja, kahdeksan vuoden välein tehtävä
vuosihuolto. Sen aikana tehtiin runsaasti laajoja tarkastuksia, koestuksia ja
määräaikaishuoltoja sekä useita merkittäviä muutos- ja korjaustöitä. Normaalina
vuosihuoltotoimenpiteenä vaihdettiin noin kolmasosa reaktorin polttoaineesta.
Ykkösyksikön vuosihuollon suunniteltu kesto ylittyi 12 vuorokautta.
Ykkösyksikön vuosihuolto pitkittyi alkuperäisestä aikataulustaan, koska
laiteuusintojen jälkeiset koestukset ja laitteiden toiminnan varmistaminen
veivät suunniteltua pidemmän ajan.

Loviisan kakkosyksiköllä oli vuorossa lyhyt vuosihuolto, jonka aikana
vaihdettiin samoin noin kolmasosa polttoaineesta sekä tehtiin tarkastus- ja
huoltotöitä.

"Loviisan voimalaitoksen turvallisuutta ja käytettävyyttä varmennettiin
edelleen usealla uudistuksella. Ykkösyksiköllä muun muassa modernisoitiin
primääripiirin paineentasausjärjestelmä ja uusittiin laajasti
sivumerivesipiirin putkistoa. Kakkosyksiköllä uusittiin reaktoripaineastian
tiivistepinta", toteaa tekniikkayksikön päällikkö Raimo Raitanen Loviisan
voimalaitokselta.

Vuosihuoltoon osallistui Loviisan voimalaitoksen 500 työntekijän lisäksi noin 1
000 kunnossapidon ja tarkastusalan ammattilaista yhteensä 80 yrityksestä.
Toimittajayritysten vuosihuoltoon osallistuneista työntekijöistä 90 prosenttia
oli suomalaisia. Yritykset olivat suorassa sopimussuhteessa Fortumiin.

Vuosihuollot takaavat voimalaitoksen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan.
Viime vuonna Loviisan voimalaitoksella tuotettiin sähköä 8,06 terawattituntia,
joka vastaa noin kymmentä prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Voimalaitoksen
tuotantoa kuvaava käyttökerroin oli viime vuonna kansainvälisesti erittäin
korkea, 94,3 prosenttia.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Raimo Raitanen, Loviisan voimalaitos, tekniikkayksikön päällikkö, puh. 010 45
55011
Mauri Lindqvist, Loviisan voimalaitos, vuosihuoltoryhmän päällikkö, puh. 010 45
55011
Pertti Salonen, Loviisan voimalaitos, kunnossapitoyksikön päällikkö, puh. 010
45 55011

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi