Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa

LEHDISTÖTIEDOTE 2.8.2012

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen ykkösyksikön vuosihuolto alkaa sunnuntaina
5.8.2012. Voimalaitoksen kahden yksikön vuosihuollot tehdään peräkkäin.
Kakkosyksikön vuosihuollon arvioidaan valmistuvan lokakuun puolivälissä.

Loviisa 1:llä on vuorossa laaja vuosihuolto, joka tehdään kahdeksan vuoden
välein. Sen aikana tehdään polttoaineen vaihdon lisäksi runsaasti laajoja
muutos-, korjaus-, tarkastus- ja koestustöitä.

Merkittävimpiä tarkastus- ja koestustöitä Loviisa 1:llä ovat muun muassa
reaktorin paineastian ja sen sisäosien tarkastukset, primääri- ja
sekundääripiirin painekokeet sekä reaktorirakennuksen terässuojakuoren
tiiveyskoe. Huolto-, korjaus- ja muutostöistä merkittävimpiä ovat
primääripiirin paineenhallinnan modernisointityö, laajat merivesiputkistojen
uusinnat, toisen päägeneraattorin vaihto peruskunnostettuun sekä yhden
matalapaineturbiinin avaus ja huolto.

Loviisa 2:lla on vuorossa lyhyt vuosihuolto. Tärkeimmät vuosihuoltotyöt
polttoaineen vaihdon lisäksi ovat muun muassa höyrystimien
määräaikaistarkastukset, yhden hätädieselin vaihto peruskunnostettuun sekä
reaktoripaineastian laippatason tiivistepintojen kunnostustyö.

Vuosihuoltoon osallistuu voimalaitoksen 500 työntekijän lisäksi noin 1000
kunnossapidon ja tarkastusalan ammattilaista yhteensä 80 yrityksestä.

Vuosihuollot takaavat voimalaitoksen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan.
Viime vuonna Loviisan voimalaitoksella tuotettiin sähköä 8,06 terawattituntia,
joka vastaa noin kymmentä prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Voimalaitoksen
tuotantoa kuvaava käyttökerroin oli viime vuonna kansainvälisesti erittäin
korkea, 94,3 prosenttia.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Raimo Raitanen, tekniikkayksikön päällikkö, puh. 010 4553 300
Mauri Lindqvist, vuosihuoltoryhmän päällikkö, puh. 010 4553 460
Pertti Salonen, kunnossapitoyksikön päällikkö, puh. 010 4553 100

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi