Fortumin Markus Rauramo Brysselissä: Kilpailukykyiset lämpömarkkinat auttavat saavuttamaan EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet

LEHDISTÖTIEDOTE 27.2.2015

"Lämpösektorilla voi olla suuri vaikutus EU:n 2030 ilmasto- ja
energiatavoitteiden saavuttamisessa sekä energiatehokkuuden ja
toimitusvarmuuden parantamisessa. EU tarvitsee nopeasti lämpöstrategian, joka
edistää kilpailua eri lämmitysmuotojen välillä," sanoi Fortumin Heat,
Electricity Sales and Solutions -divisioonan johtaja Markus Rauramo tänään
European Heating and Cooling -konferenssissa Brysselissä.

Tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen sähkön ja lämmön yhteistuotannon
(CHP) ja kaukolämpöverkkojen roolia tulisi korostaa EU:n energiapolitiikassa,
ja tämän sektorin toimintaa olisi koordinoitava enemmän yhteisötasolla.
Erilaisten lämmitysmuotojen kilpailun edistämiseksi komission tulisi ajaa
lämpömarkkinoiden vapauttamista ja yhdenvertaisten kilpailusääntöjen
laajentamista sekä mahdollisten esteiden poistamista. Kuluttajien tulee voida
aktiivisesti osallistua lämpömarkkinoiden toimintaan ja vaikuttaa
lämmitysratkaisuihinsa sekä kulutukseensa. Kehittäessämme tulevaisuuden
lämpömarkkinoita meidän on arvioitava kaukolämmön sekä sähkön ja lämmön
yhteistuotannon kehitysmahdollisuuksia eri jäsenvaltioissa, sekä edellytyksiä
hyödyntää olemassa olevaa hukkalämpöä. Hukkalämmön talteenotto mahdollistaa
lämmöntuotannon kokonaishyötysuhteen huomattavan parantamisen.

"Tällä hetkellä yli 40 prosenttia EU:n energiankulutuksesta käytetään
lämmitykseen. Kaikki lämpösektorin tehostamistoimet vaikuttavat myönteisesti
energian toimitusvarmuuteen ja kaukolämmön kilpailukykyyn. Konkreettiset
toimet, joilla edistetään vaihtoehtoisten paikallisten polttoaineiden, kuten
jätteiden, biomassan ja muiden uusiutuvien polttoaineiden hyödyntämistä
lämmityksessä, auttavat vähentämään Euroopan riippuvuutta tuontipolttoaineista.
Fortum on panostanut merkittävästi sähkön ja lämmön yhteistuotantoon bio- ja
jätepolttoaineilla sekä lämpöpumppuihin Itämeren maissa. Tutkimme jatkossakin
vastaavanlaisia mahdollisuuksia," Rauramo totesi.

Tulevaisuuden lämpömarkkinoiden tulisi olla osa ratkaisua, jolla EU saavuttaa
ympäristötavoitteensa. Erityisesti kaukolämpö on turvallinen, kestävän
kehityksen mukainen ja luotettava lämmitysratkaisu. Meidän mielestämme tulisi
edistää ratkaisua, joka perustuu resurssitehokkaaseen kaukolämmön tuotantoon
paikallisilla polttoaineilla sekä hukkalämmön hyödyntämiseen.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Harri-Pekka Korhonen, regulaatiojohtaja, lämpöliiketoiminta, puh. +358 50 452
9321

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi