Fortumin Meri-Porin voimalaitoksella aloitetaan lentotuhkan jalostaminen betoniteollisuuden tuotteiksi

PAIKALLISTIEDOTE PORIN ALUEEN MEDIOILLE 25.3.2014

Fortumin ja Teollisuuden Voiman omistamalla Meri-Porin voimalaitoksella on
otettu käyttöön Fatec Oy:n rakentama koelaitos, joka jalostaa lentotuhkasta
uudenlaisia tuotteita betoniteollisuuden käyttöön. Meri-Porin voimalaitokselle
yhteistyö Fatec Oy:n kanssa on mahdollisuus lisätä sivutuotteiden
kehittyneempää hyötykäyttöä.

Kehityshankkeen ensimmäisessä vaiheessa on rakennettu ja käyttöönotettu
koelaitos voimalaitoksen yhteyteen. Koelaitoksen käytöstä saadut alustavat
tulokset ovat lupaavia. Pidemmällä aikavälillä tähdätään yhteistyöhön, jossa
jopa kaikki voimalaitoksella syntyvä lentotuhka voitaisiin jatkojalostaa
korkealuokkaisiksi betoniteollisuuden tuotteiksi. Näitä uusia tuotteita voidaan
käyttää betonin tehoaineena lisäämään sen työstettävyyttä ja lujuutta sekä
vähentämään sementin tarvetta. Lentotuhkan kehittyneemmällä hyötykäytöllä
voidaan myös välillisesti vähentää betoni- ja sementtiteollisuuden
hiilidioksidipäästöjä.

Meri-Porin lauhdevoimalaitoksen sähköntuotantokapasiteetti on 565 megawattia.
Kivihiilen poltossa sivutuotteena syntyvän lentotuhkan määrä vaihtelee
vuosittain voimalaitoksen käyttötarpeen mukaan. Jo tähän asti kaikki
voimalaitoksen lentotuhka on saatu hyötykäytettyä maanrakennuksessa sekä
betoni- ja asfalttiteollisuudessa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Sampsa Holmberg, voimalaitospäällikkö, Fortum, Meri-Porin voimalaitos, puh. 040
709 5711
Aino Heikkinen-Mustonen, toimitusjohtaja, Fatec Oy, puh. 040 869 0762

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 9 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi

Fatec Oy

Fatec Oy on cleantech-alan yhtiö, joka rakentaa kansainvälistä liiketoimintaa
teollisuuden sivuvirtojen ympärille. Fatec Oy valmistaa ja markkinoi
Ecofax-tuotteita, jotka valmistetaan innovatiivisin menetelmin teollisuuden
sivutuotteesta, A-luokan CE-merkitystä lentotuhkasta. Fatecin asiakaskuntaan
kuuluvat betonin ja laastin valmistajat. Yhtiö toimii tällä hetkellä Suomessa
ja Ruotsissa. Asiakkaille tarjotaan uudenlainen mahdollisuus valmistaa
tarkkaan määriteltyä betonia taloudellisilla ja ympäristöystävällisillä
Ecofax-tuotteilla.