Fortumin Naantalin voimalaitos 50 vuotta

Fortum Power and Heat Oy
Lehdistötiedote
10.12.2010


Fortumin Naantalin voimalaitos 50 vuotta

Naantalin voimalaitos on tuottanut sähköä jo viidenkymmenen vuoden ajan.
Joulukuun 11. päivä tulee kuluneeksi päivälleen 50 vuotta siitä, kun ensimmäinen
yksikkö Naantalin satamassa käynnistyi. Naantalissa on vuosien saatossa tuotettu
yhteensä 42 terawattituntia sähköä, yli 35 terawattituntia kaukolämpöä ja lähes
12 terawattituntia höyryä.

Alun perin ainoastaan sähköä tuottanut voimalaitos tuottaa nykyisin myös pääosan
Turun seudun kaukolämmöstä ja lähiseudun teollisuuslaitosten käyttämästä
höyrystä: Naantalin laitos muutettiin 1980-luvun alussa
vastapainevoimalaitokseksi, ja Turun seudun kaukolämpö Oy perustettiin
siirtämään Naantalissa tuotettu lämpö Turun, Raision, Kaarinan ja Naantalin
kaukolämpöverkkoihin. Naantalissa tuotetaan lämpöä noin 180 000 asukkaalle
Turkuun ja ympäröiviin kuntiin. Voimalaitoksella työskentelee noin 130
fortumlaista. Toimintaympäristön muutoksiin sopeutuminen ja henkilöstön
ammattitaito ovat mahdollistaneet Naantalin voimalaitoksen kehittymisen,
erinomaisen käytettävyyden ja toiminnan jatkumisen viiden vuosikymmenen ajan
tähän päivään asti ja vielä vuosiksi eteenpäin.

Fortumin tarkoituksena on taata energiantuotannon jatkuminen Naantalin
voimalaitoksella ja samalla vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä sekä
lisätä biopolttoaineiden käyttöä Turun seudun energian tuotannossa. Siksi Fortum
on käynnistänyt ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) korvaavan
energiatuotantokapasiteetin rakentamisesta Naantalin voimalaitosalueelle.
YVA-ohjelmassa on esitetty kaksi vaihtoehtoa, joilla nykyistä energiatuotantoa
voidaan korvata ja samalla lisätä bio- ja kierrätyspolttoaineiden käyttöä ja
siten vähentää hiilidioksidipäästöjä Turun seudun energian tuotannossa.

Osana suunniteltua Turun seudun kaukolämpöverkkojen ja energiantuotannon
uudelleenjärjestelyä, Fortum on ilmoittanut harkitsevansa Naantalin
voimalaitoksen vuokraamista tai myymistä osakkuusyhtiölleen Turun Seudun
Maakaasu ja Energia Oy:lle. Uudelleenjärjestelyjen tavoitteena on turvata
kilpailukykyinen energiantuotanto alueella.

Fortum Heat-divisioona
Viestintä

Lisätietoja: Ari Anttila, voimalaitospäällikkö, puh. 050 454 2293

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
voimalaitosten käyttö ja kunnossapito.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat
nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2009 Fortumin
liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 11 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.fi