Fortumin Nyaganin voimalaitoksen kolmosyksikön rakennustyöt päätökseen Venäjällä

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 29.9.2014

Nyaganin voimalaitoksen kolmannen yksikön käyttöönottotestaus ja sertifiointi
on saatu onnistuneesti päätökseen. Fortum arvioi aloittavansa uuden yksikön
kaupallisen käytön vuoden 2014 loppuun mennessä. Venäjän valtion
investointivelvoitesopimusten (Capacity Supply Agreement, CSA) mukaisten
kapasiteettimaksujen suoritukset Fortumille 418 megawatin (MW) kapasiteetista
alkavat 1.1.2015.

Käyttöönottotestausten aikana kolmosyksikkö tuotti sähköä 72 tuntia
maksimiteholla, minkä jälkeen yksikössä testattiin teknisten parametrien
toimivuus. Kaikki sertifioinnin edellyttämät testaukset suoritettiin
onnistuneesti, ja siten viimeinen yksikkö valmistui 15 kuukautta ennen
CSA-sopimuksessa määriteltyä aikarajaa. Nyaganin voimalaitoksen ykkösyksikön
kaupallinen tuotanto aloitettiin huhtikuussa 2013 ja kakkosyksikön joulukuussa
2013. Voimalaitoksen rakentaminen alkoi vuonna 2008.

Nyaganin lauhdevoimalaitos, joka nyt valmistuu Njaganin kaupunkiin läntisen
Siperian öljyn- ja kaasuntuotantoalueelle Hanti-Mansiaan, oli Fortumin suurin
täysin uusi investointiprojekti 2000-luvulla. Voimalaitos on myös nykyaikaisin
ja suurin Venäjällä vuosikymmeniin rakennettu kaasukombilaitos. Laitos
hyödyntää uusinta energiatehokasta maakaasuteknologiaa ja sen kolmen yksikön
yhteisteho on noin 1 260 MW.

Nyaganin voimalaitoksen valmistuminen on tärkeä osa Fortumin 2 500 MW:n
investointiohjelmaa, joka valmistuttuaan vuonna 2015 on lähes
kaksinkertaistanut yhtiön sähköntuotantokapasiteetin Venäjällä. Ohjelman
puitteissa on vielä valmistumassa kaksi sähkön ja lämmön yhteistuotantoon (CHP)
perustuvaa yksikköä metalli- ja konepajateollisuudestaan tunnettuun
Tšeljabinskin miljoonakaupunkiin Uralille. Yksiköiden
sähköntuotantokapasiteetti on yhteensä lähes 500 MW ja
lämmöntuotantokapasiteetti noin 350 MW.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Taustatietoa toimittajille:

Fortum Venäjällä

Fortum tuottaa ja myy sähköä sekä lämpöä Uralin kehittyneillä
teollisuusalueilla ja Länsi-Siperian öljyn- ja kaasuntuotantoalueilla. Sähkö
myydään tukkumarkkinoilla ja lämpö paikallisilla markkinoilla. Fortumilla on
Venäjällä noin 4 200 työntekijää sekä monipuoliset liikesuhteet maahan jo yli
viiden vuosikymmenen ajalta. Omien toimintojemme lisäksi olemme osakkaina
runsaan neljänneksen osuudella Luoteis-Venäjällä toimivassa alueellisessa
sähkön ja lämmön tuotantoyhtiössä, TGC-1:ssä.

Venäjän-toiminnoilla on merkittävä rooli Fortumin strategiassa ja yhtiön
tavoitteena on saavuttaa vakaata tuloskasvua Venäjällä. Vuoden 2014 toisen
vuosineljänneksen lopussa Fortumin Venäjän-toimintojen liikevaihto edellisiltä
12 kuukaudelta oli n. 1,1 miljardia euroa (n. 22 % Fortumin liikevaihdosta) ja
vertailukelpoinen liikevoitto 197 miljoonaa euroa (n. 15 % Fortumin
vertailukelpoisesta liikevoitosta). Kesäkuun 2014 lopussa Venäjän osuus
Fortumin sidotusta pääomasta oli noin 25 % (3 870 miljoonaa euroa 30.6.2014
valuuttakursseilla laskettuna).

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi