Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.1.2016 KLO 14.00

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön
hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tulee ehdottamaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kahdeksasta (8) jäsenestä ja että
seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka
päättyy vuoden 2017 yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:
Sari Baldauf, hallituksen puheenjohtajaksi
Kim Ignatius, varapuheenjohtajaksi
Minoo Akhtarzand, jäseneksi
Heinz-Werner Binzel, jäseneksi
Eva Hamilton, jäseneksi
Tapio Kuula, jäseneksi ja
Jyrki Talvitie, jäseneksi

Uudeksi jäseneksi ehdotetaan:
Veli-Matti Reinikkala

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot:
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tulee ehdottamaan vuoden 2016
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot
säilyvät muuttumattomina ja ovat tulevana toimikautena seuraavat:

Puheenjohtaja: 75 000 euroa vuodessa,
Varapuheenjohtaja: 57 000 euroa vuodessa ja
Jäsen: 40 000 euroa vuodessa sekä
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: 57 000 euroa vuodessa siinä
tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai
varapuheenjohtajana.

Kokouspalkkioksi esitetään 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan sekä
hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella
Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan
ulkopuolella asuville jäsenille. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että
valiokuntien kokouksista Suomessa asuville kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella
ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista.
Puhelinkokouksista maksetaan kaikille sekä hallituksen että valiokuntien
jäsenille yksinkertainen palkkio. Päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä
kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii ylijohtaja Eero
Heliövaara valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksiköstä ja jäseninä
varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varmasta,
pääjohtaja Liisa Hyssälä Kansaneläkelaitoksesta sekä Sari Baldauf, Fortum Oyj:n
hallituksen puheenjohtaja. Sari Baldauf ei osallistunut päätöksentekoon, kun
nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen
palkkioista.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja, konserniviestintä

Lisätietoja:
Eero Heliövaara, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, 0295 160 150

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas
sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja
asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä
energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä
sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä.
Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi


Uuden jäsenehdokkaan ansioluettelo:

VELI-MATTI REINIKKALA
s. 1957
Suomen kansalainen

Koulutus:
Executive Master of Business Administration, Helsingin Kauppakorkeakoulu

Päätehtävä:
Johtaja

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
ABB
Euroopan aluejohtaja, ABB-konsernin johtoryhmän jäsen, Sveitsi 2015
Process Automation -divisioonan johtaja, ABB Ltd:n johtoryhmän jäsen, Sveitsi 2006–2014
Process Automation -liiketoiminta-alueen johtaja, ABB Ltd, Sveitsi 2005
Automation Technologies -divisioonan johtaja Kiinassa, ABB (China) Ltd., Global Automation Technologies -divisioonan johtoryhmän jäsen 2003–2004
Drives & Power Electronics -liiketoiminta-alueen päällikkö, ABB Automation
Management Ltd., Sveitsi 2002–2003
Yksikön päällikkö, LV Drives -liiketoiminta 1999–2002
Liiketoiminta-alueen päällikkö, Drives-liiketoiminta, Suomi 1996–1999
Talousjohtaja, ABB Industry Oy, Suomi 1994–1996
Business Controller, Drives-liiketoiminta, Suomi 1993–1994

Tampella Group
Toimitusjohtaja, Pac Asia Ltd., Lontoo, Iso-Britannia / Vancouver, Kanada
1992–1993
Talousjohtaja ja johtaja, Tampella Packaging -divisioona, Suomi 1989–1991

UPM Kymmene (Rauma-Repola, Schaumann, Kymmene)
Useita business control -tehtäviä divisioona- ja paikallisyksikkötasoilla 1979–1989

Merkittävimmät luottamustoimet:
UPM-Kymmene Oyj, Suomi, hallituksen jäsen
Quant AB, Ruotsi, hallituksen jäsen

Sisäisiä ABB:n hallitusjäsenyyksiä vuoden 2015 loppuun saakka:
Puheenjohtaja, ABB AB, Ruotsi; puheenjohtaja, ABB AG, Sveitsi; puheenjohtaja,
ABB, Ranska; puheenjohtaja, ABB Oyj, Suomi; puheenjohtaja, ABB AS, Norja
Hallituksen jäsen, ABB SA, Espanja; hallituksen jäsen, ABB BV, Hollanti

Osakeomistus:
Veli-Matti Reinikkala ei omista Fortum Oyj:n osakkeita.