Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2015

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.1.2015 KLO 13.35 EET

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön
hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2015.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tulee ehdottamaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kahdeksasta (8) jäsenestä ja että
seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka
päättyy vuoden 2016 yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:

Sari Baldauf, hallituksen puheenjohtajaksi
Kim Ignatius, varapuheenjohtajaksi
Minoo Akhtarzand, jäseneksi
Heinz-Werner Binzel, jäseneksi
Petteri Taalas, jäseneksi ja
Jyrki Talvitie, jäseneksi

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan:

Eva Hamilton ja
Tapio Kuula.

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tulee ehdottamaan vuoden 2015
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot
ja ovat tulevana toimikautena seuraavat:

Puheenjohtaja: 90 000 euroa vuodessa,
Varapuheenjohtaja: 65 000 euroa vuodessa ja
Jäsen: 45 000 euroa vuodessa sekä
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: 65 000 euroa vuodessa siinä
tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai
varapuheenjohtajana.

Kokouspalkkioksi esitetään 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan sekä
hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella
Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan
ulkopuolella asuville jäsenille. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että
valiokuntien kokouksista Suomessa asuville kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella
ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista.
Puhelinkokouksista maksetaan kaikille sekä hallituksen että valiokuntien
jäsenille yksinkertainen palkkio. Päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä
kokousta pitämättä ei makseta palkkiota.

”Nimitystoimikunta teetti laajan selvityksen hallituksen palkkioista
kotimaisissa ja ulkomaisissa pörssiyhtiöissä. Selvitys osoitti, että Fortumin
palkkiot ovat selvästi jäljessä yleisestä tasosta. Hallituksen palkkioita on
yhtiössä muutettu edellisen kerran vuonna 2013”, nimitystoimikunnan
puheenjohtaja Eero Heliövaara sanoo.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii ylijohtaja Eero
Heliövaara valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksiköstä ja jäseninä
pääjohtaja Liisa Hyssälä Kansaneläkelaitoksesta ja Fortum Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja Sari Baldauf.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja, konserniviestintä


Lisätietoja:
Eero Heliövaara, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, 0295 160
150


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com


Uusien jäsenehdokkaiden ansioluettelot:

EVA HAMILTON
S.1954
Ruotsin kansalainen
Koulutus:
Uppsalan yliopisto, Ruotsi, 1974
Journalisthögskolan i Stockholm, Ruotsi, 1976

Päätehtävä:
Hallitusammattilainen
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Sveriges Television (SVT), toimitusjohtaja, 2006 - 2014
Sveriges Television (SVT), SVT Fiktion johtaja, 2004 - 2006
Sveriges Television (SVT), Uutisten ja ajankohtaisten asioiden johtaja, 2000 -
2004

Merkittävimmät luottamustoimet:
Radiotjänst, Ruotsin lisenssimaksuorganisaatio, puheenjohtaja
Radiohjälpen Säätiö, puheenjohtaja
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien IVA, Elinkeinoelämäneuvoston hallitus,
jäsen
Nobel Center komitea, jäsen

Osakeomistus:
Eva Hamilton ei omista Fortum Oyj:n osakkeita.


TAPIO KUULA
S.1957
Suomen kansalainen
Koulutus:
Diplomi-insinööri, sähkövoimatekniikka, Tampereen teknillien korkeakoulu, 1980
Taloustieteiden maisteri, yrityksen hallinto ja laskentatoimi, Tampereen
yliopisto, 1981

Päätehtävä:
Toimitusjohtaja, Fortum Oyj, 2009 - 31.1.2015
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Johtaja, Fortum Oyj, 2005 - 2009
Sähkö ja lämpö -sektorin johtaja, Fortum Oyj, 2000 - 2005
Fortumin johtoryhmän jäsen vuodesta 1997
Useita energia-alan toimitusjohtajatehtäviä Suomessa

Merkittävimmät luottamustoimet:
Fortumin Säätiö, hallituksen puheenjohtaja
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallintoneuvoston puheenjohtaja
OAO Fortum, hallituksen puheenjohtaja
East Office of Finnish Industries Oy, hallituksen varapuheenjohtaja
Suomalais-Venäläinen kauppakamari, hallituksen jäsen
Suomen Messut Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen
EURELECTRIC, hallituksen jäsen
Northern Dimension Business Council, Co-Chairman

Tapio Kuula omistaa 168 742 Fortum Oyj:n osaketta


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi