Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano muuttuu

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.9.2014 klo 9.00 EEST

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Fortum on kutsunut koolle osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan, jonka muodostavat syyskuun ensimmäisen päivän
omistustietojen mukaisesti kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat:
valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, KELA ja Valtion Eläkerahasto.
Omistajatahoista Valtion eläkerahasto on ilmoittanut jättävänsä
nimitysoikeutensa käyttämättä.

Nimitystoimikunnassa toimivat osastopäällikkö Eero Heliövaara ja pääjohtaja
Liisa Hyssälä sekä Fortumin hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarkoituksena ja tehtävänä on valmistella
ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle, ja tarvittaessa ylimääräiselle
yhtiökokoukselle, ehdotus seuraavissa asioissa: ehdotus hallituksen jäsenten
palkitsemisesta, lukumäärästä ja hallitukseen valittavista jäsenistä. Lisäksi
toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunta toimittaa yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle
yhtiökokoukselle 31.1.2015 mennessä.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja
010 452 0480

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi