Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.11.2012 9.30 EET

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on valittu seuraavat henkilöt:
Jarmo Väisänen, finanssineuvos, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto;
Harri Sailas, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja
Mikko Koivusalo, sijoitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.
Fortumin hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf toimii toimikunnan
asiantuntijajäsenenä.

11.4.2012 pidetyn Fortumin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti
osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat. Toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä
hallituksen puheenjohtaja.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista
äänistä on suurin 1.11.2012. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
1.2.2013.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 45 20480

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi