Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta 2014

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.9.2014 klo 9.00 EEST

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on nimetty seuraavat henkilöt:

osastopäällikkö Eero Heliövaara, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto;
pääjohtaja Liisa Hyssälä, KELA ja toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi, Valtion
Eläkerahasto. Lisäksi Fortumin hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf on
nimitystoimikunnan jäsen.

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous 9.4.2013 päätti yhtiön hallituksen
esityksestä perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.
Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta
osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Hallituksen
puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Toimikunnan
jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan
on nimitetty uudet jäsenet.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarkoituksena ja tehtävänä on valmistella
ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle, ja tarvittaessa ylimääräiselle
yhtiökokoukselle, ehdotus seuraavissa asioissa: ehdotus hallituksen jäsenten
palkitsemisesta, lukumäärästä ja hallitukseen valittavista jäsenistä. Lisäksi
toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nyt valittu nimitystoimikunta toimittaa yhtiön hallitukselle ehdotuksensa
varsinaiselle yhtiökokoukselle 31.1.2015 mennessä.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja
010 452 0480

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi