Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta 2016

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.9.2016 KLO 11.30

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on nimetty

-- osastopäällikkö Eero Heliövaara, Valtioneuvoston kanslia, (puheenjohtaja)
-- toimitusjohtaja Timo Ritakallio, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
-- pääjohtaja Liisa Hyssälä, Kansaneläkelaitos.

Lisäksi Fortumin hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf on nimitystoimikunnan
jäsen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ja esittelee yhtiökokoukselle
ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, lukumäärästä ja hallitukseen
valittavista jäsenistä. Nyt valittu nimitystoimikunta toimittaa yhtiön
hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2017 varsinaiselle yhtiökokoukselle 31.1.2017
mennessä.

Fortum Oyj
Sophie Jolly
Johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä

Lisätietoja:
Sirpa-Helena Sormunen, lakiasiainjohtaja, Fortum Oyj, Puh. 010 452 5350

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme
sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat
nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on
päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat,
Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000
energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum
Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi