Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.11.2011 11.00 EET

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on valittu seuraavat henkilöt:
Pekka Timonen, ylijohtaja, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto; Mikko
Koivusalo, sijoitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Harri
Sailas, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Fortumin
hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä.

31.3.2011 pidetyn Fortumin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti
osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat. Toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä
hallituksen puheenjohtaja.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista
äänistä on suurin 1.11.2011. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
1.2.2012.

Fortum Oyj
Anne Brunila
Konsernin yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen johtaja
Puh. 010 45 20970

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli
6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi