Fortumin osakkeenomistajien nimitysvaliokunta

Fortum Oyj
Pörssitiedote
11.11.2009 klo 15.15 EET

Fortumin osakkeenomistajien nimitysvaliokunta

Fortumin osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaan on valittu seuraavat henkilöt:
Pekka Timonen, ylijohtaja, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto; Harri
Sailas, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Jorma
Huuhtanen, pääjohtaja, Kansaneläkelaitos. Fortumin hallituksen puheenjohtaja
Matti Lehti toimii valiokunnan asiantuntijajäsenenä. Lisäksi Fortum Oyj:n
hallitus on nimennyt toiseksi yhtiön hallituksen edustajaksi ja valiokunnan
asiantuntijajäseneksi hallituksen varapuheenjohtaja Sari Baldaufin.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaan
valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja valiokuntaan kuuluvat
lisäksi asiantuntijajäseninä hallituksen puheenjohtaja sekä yksi hallituksen
keskuudestaan nimeämä jäsen, joka on riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta valmistelee
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle.


Fortum Oyj
Anne Brunila
Konsernin yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen johtaja
Puh. 010 45 20970

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi