FORTUMIN OSAKKEIDEN MYYNTIHINTA 32 MARKKAA OSAKKEELTA

Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättänyt Fortumin osakkeiden myyntihinnaksi 32 markkaa osakkeelta. Osakkeiden alustava myyntihinta oli 27 - 33 markkaa osakkeelta. Valtioneuvoston hyväksymä 15 miljoonan osakkeen korotusmäärästä 14 miljoonaa osaketta käytetään yleisömyyntiin ja miljoona osaketta kotimaiseen instituutiomyyntiin. Yleisömyynnissä kysyntä ylitti alkuperäisen 8 miljoonan osakemäärän yli viisinkertaisesti. Instituutiomyynnissä kysynnän määrä ylitti myytävien osakkeiden määrän moninkertaisesti.

 

Osakemyynnin kokonaismääräksi muodostui 81,7 miljoonaa osaketta, josta yleisömyynnin osuus on 22 miljoonaa osaketta (27 prosenttia koko osakemyynnistä) ja kotimaisen instituutiomyynnin osuus noin 34,7 miljoonaa osaketta (42 prosenttia). Kansainvälisen osakemyynnin (31 prosenttia) määrä on 25 miljoonaa osaketta. Lisäksi henkilöstöannissa merkittäväksi tarjotut 2 miljoonaa osaketta ylimerkittiin noin puolitoistakertaisesti. Osakemyynnin yhteydessä Fortum suuntaa 91,3 miljoonaa osaketta vaihtotarjouksen hyväksyneille.

 

Yleisömyynnissä ostositoumuksen antaneet voivat pienentää ostositoumuksensa määrää 11.12.1998 klo 16.30 saakka. Ostositoumusten määrä veloitetaan ostositoumuksen antaneiden tileiltä 14.12.1998. Veloitusta varten tulee tileillä olla kate 11.12.1998.

 

Sekä yleisömyynnissä että instituutiomyynnissä myytävät osakkeet kirjautuvat ostajien arvo-osuustileille 17.12.1998. Arvopaperikeskuksen kirjauskäytännöstä johtuen vaihtotarjousosakkeet kirjautuvat vaihtotarjouksen hyväksyneiden tileille vasta 18.12.1998. Koska noteerauksen alkamista kaikille sijoittajille samanaikaisesti pidetään tärkeänä, Fortumin osakkeiden ottamista Helsingin Pörssin päälistalle haetaan 18.12.1998 alkaen.

 

Fortumin hallitus on päättänyt henkilöstöantiin liittyen korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä 40 miljoonalla markalla laskemalla liikkeeseen 2 miljoonaa uutta 20 markan nimellisarvoista osaketta. Osakkeiden merkintähinnaksi päätettiin antiehtojen mukaisesti 28,80 markkaa osakkeelta eli 10 prosenttia alempi kuin osakkeiden myyntihinta yleisömyynnissä. Henkilöstöanti päättyi ehtojen mukaisesti tänään 10.12.1998 klo 16.30.

 

 

Vaihtotarjouksen ja henkilöstöannin toteuttamisen jälkeen Fortumin kokonaisosakemäärä on yhteensä  784,5 miljoonaa osaketta. Osakemyynnin ja vaihtotarjouksen johdosta valtion omistusosuus Fortumista laskee 97,5 prosentista 75,5 prosenttiin.

 

Valtio kerää osakemyynnillä yhteensä 2,7 miljardia markkaa. Osakemyynnissä, vaihtotarjouksessa ja henkilöstöannissa myytävien ja liikkeeseen laskettavien yhteensä 175 miljoonan  osakkeen kokonaisarvo on 5,6 miljardia markkaa. Fortumin markkina-arvoksi muodostuu 32 markan myyntihinnalla 25,1 miljardia markkaa, jolla Fortum sijoittuu neljän suurimman yrityksen joukkoon Helsingin Pörssissä.

 

Fortum Oyj

 

Antti Ruuskanen

Viestintäjohtaja

 

JAKELU

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet