FORTUMIN OSAKKEITA MERKITTY OPTIO-OIKEUKSILLA

Fortum Oyj:n optio-oikeuksilla on merkitty uusia osakkeita seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Optio-ohjelma                         |         Merkintäaika |           kpl |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avainhenkilöiden optio-ohjelma 2002B  |    11.12.-31.12.2007 |       50 000  |
--------------------------------------------------------------------------------


Osakemerkintöjä vastaavaa osakepääoman korotusta ei vielä ole merkitty
kaupparekisteriin.

Seuraavan kerran Fortumin optio-ohjelmaan 2002B liittyvät merkinnät on tarkoitus
rekisteröidä arviolta 23.1.2008, jolloin rekisteröidään viimeistään 15.1.2008
mennessä merkityt uudet osakkeet.

Tammikuun rekisteröinnin jälkeen optio-oikeuksilla merkittyjä osakkeita on
tarkoitus seuraavan kerran rekisteröidä arviolta 17.3.2008, jolloin
rekisteröidään 10.3.2008 mennessä merkityt uudet osakkeet. Optio-oikeuksilla
viimeistään 10.3.2008 merkityt osakkeet ovat oikeutettuja vuodelta 2007 keväällä
2008 mahdollisesti jaettavaan osinkoon. Samoin näiden uusien osakkeiden
omistajat ovat oikeutettuja osallistumaan kevään 2008 yhtiökokoukseen
yhtiökokouskutsussa mainituin ehdoin.


Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Jouni Huttunen, puh. 010 452 4649

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet