Fortumin osuus Olkiluodon neljännen ydinvoimalan kilpailutus- ja suunnitteluvaiheesta

LEHDISTÖTIEDOTE 7.12.2011

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) ylimääräinen yhtiökokous on tänään päättänyt
käynnistää Olkiluodon neljännen ydinvoimalan kilpailutus- ja
suunnitteluvaiheen. Fortum osallistuu vaiheeseen noin 72 miljoonalla eurolla,
joka vastaa Fortumin noin 26 % omistusosuutta Teollisuuden Voima Oyj:n
osakekannasta. Summa jakaantuu usean vuoden ajalle.

Olkiluoto 4 -hankkeen kilpailutus- ja suunnitteluvaiheen tavoitteena on valita
kaikki uusimmat vaatimukset täyttävä turvallinen laitosyksikkö.

Eduskunnan heinäkuussa 2010 vahvistaman periaatepäätöksen mukaan Olkiluodon
neljännen yksikön rakentamislupa tulee jättää viimeistään kesäkuussa vuonna
2015.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

LINKKI AIEMPAAN TIEDOTTEESEEN AIHEESTA:
http://www.fortum.com/fi/media/Pages/fortum-osallistuu-olkiluodon-neljannen-ydin
voimalan-kilpailutus-ja-suunnitteluvaiheen-rahoitukseen.aspx

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren
alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät
Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin
liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8
miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi