Fortumin Petra Lundströmista vuoden teknologiajohtaja 2012

​Vuoden 2012 teknologiajohtajaksi on valittu Fortum Oyj:n teknologiajohtaja Petra Lundström. Palkinto jaetaan nyt järjestyksessä toisen kerran tunnustuksena teknologiajohtajalle, joka on työllään vaikuttanut yrityksensä teknologiakyvykkyyteen ja kasvumahdollisuuksiin, toimii inspiroivana johtajana sekä vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnallisissa verkostoissa. Vuoden teknologiajohtaja –palkinto on Tekniikan Akatemian (TAF), Spinverse Oy:n, Elinkeinoelämän Keskusliiton ja Sitran yhteistyöhanke.

Vuoden teknologiajohtaja –palkinnon tuomariston puheenjohtajan Yrjö Neuvon mukaan tänä vuonna raadilla oli valittavanaan useita vahvoja ehdokkaita.

”Meillä oli hyvin tasainen kärki, loppuvaiheen lyhyellä listalla kaikki olivat erittäin hyviä ja lopullinen valinta on aina osin myös painotuskysymys. Petra Lundström on huippuesimerkki positiivisesta, valovoimaisesta johtajasta, joka näkyy ja vaikuttaa laajasti suomalaisessa elinkeinoelämässä. Hänellä on erittäin vahva yhdistelmä teknologia-, liiketoiminta- ja johtamisosaamista. Hän on näkemyksellinen, innovatiivinen ja inspiroiva teknologiajohtaja”, Yrjö Neuvo sanoo.

Petra Lundström on työskennellyt Fortumilla yli 20 vuotta, joista teknologiajohtajana vuodesta 2008. Tämän vuoden alusta hänet on nimitetty aurinkoenergialiiketoiminnan kehittämisestä vastaavaksi johtajaksi. Uransa alussa Lundström työskenteli ydinvoiman turvallisuuskysymysten parissa sekä Suomessa että lukuisissa kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa. Koulutukseltaan Lundström on teknillisen fysiikan diplomi-insinööri. Uransa kiinnekohtina Lundström pitää Loviisan voimalaitoksen vedynhallintastrategian kehitystyötä sekä siirtymistä laaja-alaisempaan rooliin koko Fortumin teknologiapäälliköksi vuonna 2005.

”Viime vuosien aikana energiateknologioiden mahdollisuuksia on painotettu voimakkaammin Fortumin strategiatyössä ja T&K-salkun hallinnasta ja arvonmäärityksestä on tullut systemaattisempaa. Lisäksi yhtiö on osallistunut aktiivisesti laajempaan keskusteluun energiajärjestelmän kehitysnäkymistä. Katson, että vuoden teknologiajohtaja-palkinto on samalla tunnustus kaikille niille noin kahdelle sadalle fortumlaiselle, jotka aktiivisesti osallistuvat yhtiön T&K-työhön”, Petra Lundström sanoo.

Suomalaisten teknologiajohtajien osaaminen kestää kansainvälisen vertailun

Yrjö Neuvon mukaan suomalaiset teknologiajohtajat ovat täysin kilpailukykyisiä ulkomaisiin kollegoihinsa verrattuna. ”Viimeisten 10 vuoden aikana teknologiajohtajan rooli on muuttunut yhä strategisemmaksi ja kansainvälisemmäksi. Globaalissa taloudessa substanssiosaamisen on oltava kunnossa, samoin kielitaidon. Jatkossa Aasian merkityksen kasvaessa kulttuurierojen tuntemuksen merkitys kasvaa, ja uusia liiketoimintamalleja rakennettaessa korostuu IPR-osaaminen ja erilaisten partneruusmallien hallinta ”, hän toteaa.

Verkottumisessa ja vaikuttamisessa suomalaisilla olisi Neuvon mielestä vielä kirittävää, etenkin teknologia-alan kansainvälisissä verkostoissa. ”Suomalaista osaamista arvostetaan, joten tilausta vaikuttamiselle olisi. Verkostoihin pääsemistä voisi edesauttaa myös se, jos suurempi osa teknologiajohtajista olisi väitellyt tohtoriksi. Erityisesti Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa tällä on suuri merkitys.” Uusia tohtoreita Neuvo kaipaisi erityisesti metsäteollisuuteen, konepajateollisuuteen ja rakennusteollisuuteen.

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.