Fortumin pitkän aikavälin tavoitteena CO2-päästötön energiantuotanto

Fortum uskoo tulevaisuuden energiajärjestelmän perustuvan CO2-päästöttömään
sähköntuotantoon ja energiatehokkuuteen. Yhtiön kestävän kehityksen raporttiin
2010 sisältyvä tiekartta kuvaa yhtiön toimia ja kehitystyötä kohti
aurinkotaloutta, joka pohjautuu päästöttömiin ja ehtymättömiin
energialähteisiin.

Sähkö on avainasemassa globaalisti kasvavan energiantarpeen tyydyttämisessä.
Samanaikaisesti kestävän kehityksen haasteet, kuten ilmastonmuutos, muut
ympäristövaikutukset ja niukkenevat luonnonvarat, edellyttävät siirtymistä
rajallisiin polttoaineisiin ja niiden polttoon perustuvasta sähköntuotannosta
kohti tehokkaampaa ja vähäpäästöisempää energiajärjestelmää. Tulevaisuuden
aurinkotaloudessa hyödynnetään auringosta peräisin olevaa energiaa joko suoraan
aurinkosähkönä ja -lämpönä tai välillisesti vesi-, aalto-, tuuli- ja
bioenergiana sekä maalämpönä.

"Tutkimme teknologioita, jotka voivat olla tulevaisuuden läpimurtoja energian
tuotannossa ja olemme mukana useassa aurinkotalouden teknologian
kehityshankkeessa. Jo nyt hyödynnämme laajamittaisesti vesivoimaa ja
bioenergiaa tuotannossamme. Fortum uskoo tulevaisuuden ekokaupunkien perustuvan
älykkäisiin sähköverkkoihin, ekotehokkaaseen rakentamiseen, sähköiseen
liikenteeseen sekä kestäviin lämmitysratkaisuihin, ja osallistumme näiden
kehittämiseen," kertoo Fortumin yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen
johtaja Anne Brunila.

Edellytyksenä älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinoiden kehittyminen

International Energy Agencyn mukaan sähkön merkitys tulevaisuuden
yhteiskunnassa kasvaa ja se korvaa perinteisiä polttoaineita. Aurinkotaloudessa
sähkön kysyntä joustaa tuotannon mukaan ja sähköä tuotetaan sekä keskitetysti
että hajautetusti. Tulevaisuuden älykkäässä verkossa sähkön kuluttajasta tulee
myös sähkön tuottaja ja myyjä.

Teknologisen kehityksen ohella energiapoliittisilla päätöksillä on suuri
vaikutus aurinkotalouden toteutumiseen. Avoimeen kilpailuun perustuvat
sähkömarkkinat niin tukkukaupassa kuin vähittäismyynnissäkin edistävät
innovaatiota ja kustannustehokkaita energiaratkaisuja. Eri energiamuotojen
yhteiskunnallinen ja poliittinen hyväksyttävyys, joka varmistaa vakaan,
johdonmukaisen ja markkinaehtoisen investointiympäristön, on välttämätön
edellytys uusille investoinneille.

Anne Brunilan alustus kuultiin Fortumin isännöimässä, aurinkotalouden
toteutumisen edellytyksiä tarkastelevassa keskustelutilaisuudessa, johon
osallistuivat myös WWF:n ja Aalto-yliopiston edustajat.

Lisätietoja:

Petra Lundström, Vice President, Chief Technology Officer, Fortum, p. 010 45
35422, petra.lundstrom@fortum.com

Kari Kankaanpää, Sustainability Manager, Climate and Environmental Affairs,
Fortum,
p. 010 45 32330, kari.t.kankaanpää@fortum.com

Ulla Rehell, Vice President, Sustainability, Fortum, p. 010 45 29251,
ulla.rehell@fortum.com