Fortumin rahoitusyhtiöiden verotuksesta myönteinen päätös

LEHDISTÖTIEDOTE 19.12.2014

Fortum on saanut Suomen veroviranomaisilta verottamatta jättämispäätöksen
koskien rahoitustoimintaa Belgian ja Hollannin rahoitusyhtiöissä. Päätös on
linjassa KHO:n vuoden 2014 hybridilainakäsittelyä (uudelleenkarakterisointi)
koskevan ennakkopäätöksen kanssa.

Veroviranomaiset tekivät tarkastuksen Fortumin Belgian ja Hollannin
rahoitusyhtiöistä vuosilta 2008 – 2011. Yhtiöiden korkotuloista on näiltä
vuosilta maksettu veroja Belgiaan noin 38 miljoonaa euroa ja Hollantiin noin 16
miljoonaa euroa paikallisten verosäädösten mukaan.

Veroviranomaiset käynnistivät tarkastuksen helmikuussa 2013 osana
siirtohintaprojektia. Fortum on selvittänyt veroviranomaisille erityisesti
Belgian rahoitusyhtiönsä liiketaloudellisia perusteita.

Fortumin verojohtaja Reijo Salo toteaa: "Mielestämme on positiivista, että
veroviranomaisten nyt tekemä linjaus noudattaa Korkeimman hallinto-oikeuden
ennakkopäätöksen vahvistamaa oikeuskäytäntöä. Verot ovat seurausta
liiketoiminnasta, ja tästä syystä maksamme verot sinne, missä liiketoimintakin
on."

Kansainvälisen pääomaintensiivisen yrityksen kilpailukyvyn kannalta on
tärkeää, että se pystyy tehokkaasti rahoittamaan eri maissa sijaitsevia
toimintojaan ja investointejaan, kuten uusien voimalaitosten rakennushankkeita,
ja samalla hallitsemaan rahoitusriskejä. Benelux-maissa on yritysrahoituksen
näkökulmasta toimivat kansainväliset rahoitusjärjestelmät sekä EU-säännösten
mukainen, ennakoitava ja vakaa toimintaympäristö.

Fortum on yksi suurimmista veronmaksajista Suomessa. Vuonna 2013 Fortumin
kokonaisverokanta – verot kaikissa toimintamaissa – oli 33,8 % tuloksesta ennen
veroja (644 miljoonaa euroa). Suomeen Fortum maksoi veroja ja työnantajamaksuja
yhteensä 174 miljoonaa euroa.

Veronsaajien oikeudenvalvonnalla, VOVA:lla on oikeus valittaa päätöksestä.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:Reijo Salo, verojohtaja, puh. 050 45 24443


Fortum veronmaksajana

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi