Fortumin ratkaisu tekee Espoon uudesta sairaalasta kaukolämmön tuottajan

Lehdistötiedote 22.5.2014 klo 10.00

Fortumin tavoitteena on vähentää lähivuosina Espoon kaukolämmön päästöjä
merkittävästi. Yksi keino tähän on lisätä rakennusten ylijäämälämmön eli
hukkalämmön hyödyntämistä kaukolämmityksessä Espoossa. Tämän tekee
mahdolliseksi avoin kaukolämpöverkko, jonka myötä lämpöä tuottavat rakennukset
voivat myydä ylijäämälämpönsä markkinahintaan Fortumille. Rakenteilla oleva
Espoon uusi sairaala on ensimmäisiä avoimen kaukolämpöratkaisun hyödyntäjiä
Suomessa.

Valmistuttuaan Espoon sairaala sekä käyttää että tuottaa lämpöä. Sairaala
tarvitsee jäähdytystä, ja siksi siellä syntyvä ylijäämälämpö siirretään
kaukolämpöverkon välityksellä lämmittämään muita espoolaisia kaukolämmön
asiakkaita.

"Avoimen kaukolämpöverkon avulla Espoon sairaalan ylijäämälämmöllä lämpiää
tulevaisuudessa vuosittain noin 50 omakotitaloa. Ylijäämälämmön hyötykäyttö on
ympäristön kannalta järkevä ratkaisu, sillä se vähentää fossiilisten
polttoaineiden käyttöä lämmöntuotannossa ja lisää rakennusten
energiatehokkuutta merkittävästi", kehitysjohtaja Niko Wirgentius Fortumista
sanoo.

Hukkalämmön hyödyntämispotentiaali on noin 10 prosenttia koko Espoon
kaukolämmön tarpeesta. Hukkalämpöä tuottavat esimerkiksi kauppakeskukset ja
teollisuuslaitokset. Perinteisesti rakennusta viilennettäessä ylimääräinen
lämpö poistetaan ilman hyötykäyttöä, avoimen kaukolämpöverkon ansiosta sillä
lämmitetään muita kohteita.

"Hukkaenergian hyötykäyttöä laajassa mittakaavassa vauhdittaisi sen
huomioiminen täysimääräisesti rakennuksien energiatehokkuutta arvioitaessa.
Tällä hetkellä rakennukset eivät voi laskea tätä hyödykseen", Wirgentius
jatkaa.

Fortum hyödyntää jo nykyisin hukkalämpöä Espoon alueella useassa kohteessa.
Fortum on esimerkiksi toimittanut energiaratkaisut Tiedon ja Elisan
konesalikeskuksiin, joiden avulla saadaan talteen vuosittain noin 2 500
omakotitalon lämpöenergia. Lisäksi Suomenojan voimalaitoksen yhteyteen on
rakenteilla lämpöpumppulaitos, missä HSY:n jätevedenpuhdistamon tuottama
hukkalämpö hyödynnetään kokonaisuudessaan kaukolämmityksessä. Talteen otettu
lämpöenergia vasta Hyvinkään kokoisen kaupungin vuotuista lämmitystarvetta (300
GWh).

Fortum ja Espoon kaupunki allekirjoittivat sopimuksen energiajärjestelmän
toimittamisesta Espoon sairaalaan 19.5. Rakennustöiden ensimmäinen osa on
edennyt runkovaiheeseen. Tavoitteena on saada uusi sairaala käyttöön keväällä
2016.

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja: Niko Wirgentius, kehitysjohtaja, Fortum Heat-liiketoiminta-alue,
puh. 050 330 0043


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi