Fortumin Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti päätökseen

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 01.06.2015 KLO 13.30 EET

Fortum on tänään saattanut päätökseen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoimintansa
myynnin, joka julkistettiin 13. maaliskuuta 2015. Yrityskauppa on saanut kaikki
tarvittavat viranomaishyväksynnät, ja tavanomaiset yrityskaupan ehdot ovat
täyttyneet.

Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan velaton kauppahinta on 60,6 miljardia
Ruotsin kruunua (noin 6,5 miljardia euroa). Fortum kirjaa kaupasta noin 4,3
miljardin euron myyntivoiton eli lähes 5 euroa osaketta kohden. Lopullinen
myyntivoitto raportoidaan osana lopetettujen toimintojen vuoden 2015 toisen
neljänneksen tulosta. Distribution-segmentti on esitetty lopetettuna toimintona
vuoden 2015 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien.

Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan uusi omistaja on yhteenliittymä, johon
kuuluvat ruotsalaiset kansalliset eläkerahastot Första AP-Fonden ("AP 1")
(12,5 %) ja Tredje AP-Fonden ("AP 3") (20,0 %), ruotsalainen eläke- ja
vahinkovakuutusyhtiö Folksam (17,5 %) sekä kansainvälinen
infrastruktuurisijoittaja Borealis Infrastructure Management Inc. (50,0 %).
Myydyn liiketoiminnan palveluksessa jatkaa noin 400 henkilöä. Noin 908 000
asiakkaan sähkönsiirtosopimukset jatkuvat niin ikään keskeytymättä.

Kaupan myötä Fortum saattaa päätökseen Ruotsin, Norjan ja Suomen
sähkönsiirtoliiketoimintojensa myynnin. Myyntiprosessi alkoi joulukuussa 2013,
jolloin Fortum sai päätökseen sähkönsiirtoliiketoiminnan tulevaisuuden
vaihtoehtojen strategisen arvioinnin. Sähkönsiirtoliiketoiminnasta luopumisen
jälkeen Fortum keskittyy strategiansa mukaisesti hiilidioksidipäästöttömän
vesi- ja ydinvoiman tuotantoon, tehokkaaseen lämmön ja sähkön yhteistuotantoon
(CHP) sekä sähkön myyntiin ja siihen liittyvien palveluiden kehittämiseen
asiakkailleen.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
viestintäjohtaja, konserniviestintä

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi


Lisätietoja:
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, puh. 010 45 20480

Median yhteydenotot myös:
Fortum Media Desk, puh. 040 1982 843

Analyytikot ja sijoittajat:
Sophie Jolly, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. 010 45 32552

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas
sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja
asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä
energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä
sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 400 henkilöä.
Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. http://www.fortum.com/fi