Fortumin sähköntuotanto Euroopan ilmastomyötäisimpiä

Fortumin ympäristötunnusluvut vuodelta 2006

·         Sähköstä 84 % tuotettiin ilman hiilidioksidipäästöjä.

·         Uusiutuvien energianlähteiden osuus sähköntuotannosta oli 40 % ja lämmöntuotannosta 43 %.

·         Biopolttoaineiden kokonaiskäyttö nousi 22 %.

·         Fortum Markets on Pohjoismaiden suurin ympäristömerkityn sähkön myyjä.

·         Liiketoiminnasta 95 % on ympäristösertifioitu.

 

Fortumin koko sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt olivat 107 g/kWh. Tämä on alhaisimpia arvoja Euroopan suurten sähköyhtiöiden joukossa, ja selvästi alle Fortumin omien tavoitearvojen. Fortumin asettaman tavoitteen mukaan hiilidioksidipäästöjen vuosittaisen tason tulee olla alle 200g/kWh ja viiden vuoden keskiarvo enintään 120 g/kWh. Hiilidioksidipäästöt kuitenkin kasvoivat edellisvuodesta, sillä heikentyneen vesitilanteen ja Ruotsin ydinvoimalaitosten suunnittelemattomien seisokkien vuoksi hiililauhdetuotannon osuus oli edellisvuotta merkittävästi suurempi. Samasta syystä myös rikkidioksidi- ja typen oksidien päästöt kasvoivat.

 

Suurin osa Fortumin sähköstä tuotetaan ilman hiilidioksidipäästöjä, ja noin 40 % sähköstä ja lämmöstä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Etenkin biopolttoaineiden käyttö kasvoi reilusti vuonna 2006; 22 % 9,1 terawattituntiin, joka vastaa 21 % Fortumin polttoaineiden kokonaiskäytöstä (pois lukien ydinpolttoaineet). Myös jätepolttoaineiden käyttö nousi 6 % 1,6 terawattituntiin, ja vastaa 3,7 % Fortumin polttoaineiden kokonaiskäytöstä (pois lukien ydinpolttoaineet).

 

Vuonna 2006 Fortum Markets oli suurin ympäristömerkityn sähkön myyjä Pohjoismaissa. Fortum Marketsin asiakkaista yli 60 %, eli noin 700 000 asiakasta, ostaa ympäristömerkittyä sähköä. Suomessa kaikki Fortum Kesto -sähkösopimuksen tehneet asiakkaat saavat ympäristömerkittyä Norppasähköä. Ruotsissa puolestaan kaikki Fortum Enkel -sopimuksen tehneet asiakkaat saavat Bra Miljöval -merkittyä sähköä. Lisäksi osalla Fortumin biopolttoaineilla tapahtuvaa lämmöntuotantoa on Norppamerkki.

 

Noin 95 % Fortumin liiketoiminnasta on sertifioinut ympäristöjärjestelmänsä ISO 14001 -standardin mukaisesti. Osalla yksiköistä on lisäksi käytössä ISO 9001/9002 -laatusertifikaatit ja OHSAS 18001 -turvallisuussertifikaatti. Vuonna 2006 uusia sertifikaatteja myönnettiin yhdeksälle Fortumin yksikölle.

 

Fortum Oyj

konserniviestintä

 

Lisätietoja:

Arja Koski, ympäristöjohtaja, p. 010 45 24205

 

Fortum julkaisee toimintansa merkittäviin ympäristönäkökohtiin liittyvät tunnusluvut vuosittain. Ympäristötunnuslukuihin liittyvää lisätietoa löytyy Fortumin kestävän kehityksen www-sivuilta osoitteessa www.fortum.fi sekä yhtiön vuosikertomuksesta ja toimintakertomuksesta.