Fortumin Säätiö jakoi apurahoja yli puolen miljoonan euron arvosta

Fortumin Säätiön vuoden 2011 apurahojen jakotilaisuus pidettiin 10.3.2011.
Tilaisuudessa jaettiin 41 uutta apurahaa yhteensä 556 000 euron arvosta.
Lisäksi meneillään oleville, monivuotisille hankkeille myönnettiin apurahaa
yhteensä 100 000 euron edestä. Kesäkuussa säätiön työryhmä jakaa vielä 50 000
euroa apurahoja valitsemilleen hankkeille.

Fortumin Säätiön hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Tapio Kuula, oli
erittäin tyytyväinen korkeatasoisiin apurahahakemuksiin. Kuulan mukaan
säätiöllä on tärkeä rooli energia-alan laajenevan yliopistoyhteistyön ja
verkottumisen kannalta.

Muutoksia säätiön toiminnassa

Fortumin Säätiö tukee luonnontieteellistä, teknillistieteellistä sekä
taloustieteellistä tutkimus-, opetus- ja kehitystyötä energia-alalla. Tuen
painopistealueet ovat energian tuotanto ja käyttö sekä liikenteeseen liittyvät
energiaratkaisut.

Suurten muutosten edessä oleva energiatoimiala tarvitsee entistä laajempaa
tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Tästä johtuen myös Fortumin säätiö suuntaa
toimintaansa toimialan muutoksen kannalta keskeisille alueille.

Säätiön asiamiehenä vuodesta 2003 toiminut TkT Jan-Erik Österholm jää
eläkkeelle 31.3.2011. Uudeksi asiamieheksi on nimetty TkT Jouni Keronen
11.3.2011 alkaen.

Jouni Kerosen apurahojen jakotilaisuudessa pitämä esitys ja lista apurahojen
saajista julkaistaan myöhemmin Fortumin Säätiön internetsivuilla, osoitteessa:
www.fortum.fi/saatio

Fortumin Säätiö

Lisätietoja:
Elina Kokko, viestintäpäällikkö, p. 040 733 9493