Fortumin Säätiön tunnustuspalkinto professori Jorma Routille

LEHDISTÖTIEDOTE 29.8.2012

Fortumin Säätiön vuoden 2012 toinen apurahojen jakotilaisuus pidettiin
28.8.2012. Tilaisuudessa jaettiin 18 uutta apurahaa, joiden yhteisarvo oli 240
000 euroa. Vuonna 2012 jaettujen apurahojen yhteissumma on 780 000 euroa ja
apurahan saajia on yhteensä 62.

Apurahojen jakotilaisuudessa myönnettiin myös 10 000 euron tunnustuspalkinto
pitkän uran tehneelle professorille, jonka työllä on ollut laaja
yhteiskunnallinen vaikutus. Noin kolmen vuoden välein jaettavan
tunnustuspalkinnon sai tällä kertaa professori Jorma Routti, joka on
teknillisen fysiikan professuuriuransa aikana (Teknillinen Korkeakoulu)
toiminut muun muassa tutkijana CERNissä Genevessä, Sitran yliasiamiehenä
(1986-1995), Euroopan komission tutkimusosaston pääjohtajana (1996-2000) ja
Maailmanpankin asiantuntijana. Tilaisuudessa esiintynyt Routti korosti
siirtymistä raaka-aine- ja resurssivaltaisesta energiajärjestelmästä entistä
tietämysvaltaisempiin ratkaisuihin.

Tilaisuudessa esiintyi myös energiapolitiikasta Lontoossa väitöskirjaa tekevä
Antti-Ville Suni, joka nosti esiin yhteiseurooppalaisten energiamarkkinoiden
tärkeyden EU:n energiapoliittisten tavoitteiden – huoltovarmuuden, tehokkuuden
ja kestävän kehityksen – toteuttamiseksi.

Fortumin Säätiön hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Tapio Kuula,
korosti puheessaan innovaatioiden merkitystä energia-alan muutoksessa. Kuulan
mukaan uusien teknologisten keksintöjen lisäksi tarvitaan innovatiivisia
markkinamekanismeja, joilla EU:n energiapolitiikan tavoitteet saadaan
toteutettua parhaalla mahdollisella tavalla. Myös Fortumin Säätiö on ottanut
tämän aiheen keskeiseksi painopistealueeksi.

Lista apurahojen saajista julkaistaan myöhemmin Fortumin Säätiön
internetsivuilla, osoitteessa: www.fortum.fi/saatio

Fortumin Säätiö

Lisätietoja:
Jouni Keronen, Fortumin Säätiön asiamies, puh. 050 453 4881,
jouni.j.keronen@fortum.com

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi