Fortumin sähköasiakkaiden tyytyväisyys, asiakasuskollisuus ja määrä vahvassa kasvussa

LEHDISTÖTIEDOTE 17.12.2014

Asiakkaiden tyytyväisyys omaa sähköyhtiötään kohtaan on kasvanut selvästi viime
vuosien aikana. Tämä käy ilmi juuri ilmestyneestä EPSI Ratingin vuosittaisesta
asiakastyytyväisyystutkimuksesta. Suurista sähköyhtiöistä
asiakastyytyväisyyttään paransi eniten Fortum, jonka tulokset paranivat
kaikilla tutkituilla osa-alueilla. Asiakasuskollisuus parani Fortumissa eniten
kaikkiin muihin sähköyhtiöihin verrattuna.

"On hienoa huomata, että yhdessä asiakkaidemme kanssa tehty työ tuotteidemme ja
palveluidemme kehittämisessä näkyy asiakkaidemme antamissa vastauksissa.
Asiakkaidemme tyytyväisyys palveluitamme kohtaan kasvoi jo toista vuotta
peräkkäin. Viime vuoteen verrattuna asiakastyytyväisyytemme parani 2,6
prosenttiyksikköä ja vuoteen 2012 verrattuna jopa 5,3 prosenttiyksikköä",
myyntijohtaja Jukka Toivonen Fortumista kertoo.

Fortumissa ollaan erityisen tyytyväisiä asiakasuskollisuuteen yhtiötä kohtaan.
Asiakasuskollisuus parani tänä vuonna eniten kaikista sähköyhtiöistä.
Asiakasuskollisuus ja halu suositella Fortumin tuotteita ja palveluita
ystävilleen ja tuttavilleen näkyy EPSI-tutkimuksen lisäksi myös yhtiön
asiakasmäärien tasaisena kasvuna.

Asiakastyytyväisyyden vahvan kasvun lisäksi myös Fortumin asiakasmäärät ovat
kasvaneet voimakkaasti viime vuosien aikana . Meillä on Suomessa, Ruotsissa ja
Norjassa yhteensä jo lähes 1,3 miljoonaa sähköasiakasta. Tämän lisäksi olemme
Suomen suurin Ekoenergia-merkityn sähkön myyjä.

"Positiivinen kehitys johtunee siitä, että olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa
hioneet sähkösopimuksiamme heidän toiveidensa mukaisiksi - vesivoimalla
tuotetuiksi, helposti ymmärrettäviksi, loogisesti hinnoitelluiksi ja hinnaltaan
kilpailukykyisiksi. Olemme lisäksi kehittäneet sähkömarkkinoille uudenlaisia
energiatehokkuuspalveluja, joiden avulla asiakkaamme kykenevät vaikuttamaan
energialaskunsa suuruuteen".

Lisätietoja: Jukka Toivonen, myyntijohtaja, Fortum, puh. 050 453 6729

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi

EPSI Rating
EPSI Rating tekee tutkimusta yli 20 Euroopan maassa. Vuonna 2009 EPSI Rating
suoritti yli miljoona haastattelua ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden kanssa
Euroopassa. EPSI Rating analysoi sekä yritysten ja kuluttajien välisiä (B2C)
että yritysten välisiä (B2B) segmenttejä. Tutkittavien toimialojen lukumäärä
vaihtelee maasta toiseen. Ruotsissa yli 40 toimialaa/sektoria kuuluu EPSI:n
ulkoisia asiakkaita koskevan tutkimuksen piiriin (kattaen yli 75 % BKT:stä).