Fortumin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti päätökseen: Ruotsin liiketoiminta myydään n. 6,6 miljardilla eurolla

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.3.2015 klo 17.30 EET

Fortum on tänään allekirjoittanut sitovan kauppasopimuksen yhteenliittymän
kanssa, johon kuuluvat ruotsalaiset kansalliset eläkerahastot Första AP-Fonden
("AP 1") (12,5 %) ja Tredje AP-Fonden ("AP 3") (20,0 %), ruotsalainen eläke- ja
vahinkovakuutusyhtiö Folksam (17,5 %) sekä kansainvälinen
infrastruktuurisijoittaja Borealis Infrastructure Management Inc. (50,0 %),
Fortumin Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnasta vastaavan yhtiön, Fortum
Distribution AB:n myynnistä.

Yritysjärjestelyn velaton kauppahinta on noin 60,6 miljardia Ruotsin kruunua
(noin 6,6 miljardia euroa). Fortum arvioi saattavansa yritysjärjestelyn
päätökseen vuoden 2015 toisen neljänneksen aikana tarvittavien
viranomaishyväksyntöjen ja tavanomaisten yrityskaupan ehtojen toteuduttua.

Fortum ennakoi kirjaavansa yritysjärjestelystä noin 4,4 miljardin euron
kertaluonteisen myyntivoiton eli noin 5 euroa osaketta kohden vuoden 2015
toisen neljänneksen tulokseen. Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen
osavuosikatsauksessa Distribution-segmentti esitetään lopetettuna
liiketoimintona.

"Osaava, kokenut ja pitkäjänteisesti infrastruktuurin ja asiakaspalvelun
kehittämiseen sitoutunut ostaja on erittäin hyvä ratkaisu 906 000
sähkönsiirtoasiakkaallemme Ruotsissa. Tämä on erittäin hyvä ratkaisu noin 390
sähkönsiirron työntekijälle, jotka siirtyvät kaupan mukana vanhoina
työntekijöinä. Sähkönsiirtoliiketoiminta on taloudellisesti ja operatiivisesti
erittäin hyvässä kunnossa. Sen uusi omistaja kehittää toimintaa
ydinliiketoimintana", toteaa Fortumin väliaikainen toimitusjohtaja Timo
Karttinen.

Fortum keskittyy energiantuotantoon ja sähkönmyyntiin

Yrityskauppa saattaa päätökseen Fortumin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnin.
Suomen, Ruotsin ja Norjan sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnin velaton
kokonaiskauppahinta on yhteensä noin 9,3 miljardia euroa, josta on vuosien 2014
ja 2015 aikana kirjattu myyntivoittoa 6,3 miljardia euroa. Fortumin
sähkönsiirtoliiketoimintannan strategiset tulevaisuuden vaihtoehdot arvioitiin
alun perin vuonna 2013.

"Sähkönsiirtoliiketoimintansa myynnin jälkeen Fortum keskittyy
ydinliiketoimintojemme kasvuun ja kehittämiseen, alueille missä meillä on
parasta osaamista: päästöttömään vesi- ja ydinvoiman tuotantoon sekä
tehokkaaseen lämmön ja sähkön yhteistuotantoon (CHP). Jatkamme myös
sähkönmyynnin ja siihen liittyvien asiakasratkaisujen kehittämistä
1,3 miljoonalle sähkönmyynnin asiakkaallemme", sanoo Timo Karttinen. "Ruotsi on
meille kotimarkkina-alue, ja olemme sitoutuneet liiketoimintamme kehittämiseen
Pohjoismaissa, kun etsimme strategiamme mukaisia kasvumahdollisuuksia."

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Fortum tarjoaa kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan
hyväksi ja tuottaa merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajilleen. Yrityksen
strategiana on ydinliiketoiminnan vahvistaminen Pohjoismaissa, vakaan
tuloskasvun luominen Venäjällä sekä perustan rakentaminen tulevalle kasvulle.
Fortumin strategian ytimessä on vahva osaaminen CO2-päästöttömässä vesi- ja
ydinvoimatuotannossa sekä tehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa (CHP).
Lisäksi vahvuutena on vankka kokemus energiamarkkinoilla toimimisesta.

Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminta

Fortumin sähkönsiirtoliiketoiminta omistaa ja ylläpitää Ruotsissa noin 71 000
kilometriä jakelu- ja alueverkkoja sekä siirtää sähköä noin 906 000
asiakkaalle. Yrityskaupalla ei ole välittömiä vaikutuksia asiakkaille. Vuonna
2014 siirtoverkossa siirretyn sähkön kokonaismäärä oli 13,7 TWh. Fortumilla on
noin 17 %:n markkinaosuus paikallisesta sähkönsiirrosta Ruotsissa.

Fortumin Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan avainlukuja vuonna 2014:
- Liikevaihto 634 milj. euroa
- Vertailukelpoinen liikevoitto 235 milj. euroa
- Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 365 milj. euroa
- Sidottu pääoma (kauden lopussa) 2 615 milj. euroa
- Investoinnit käyttöomaisuuteen 134 milj. euroa

Yhteenliittymällä yli 20 vuotta kokemusta ja vahvasti ruotsalainen

Yhteenliittymän jäsenillä on yli 20 vuoden yhteenlaskettu kokemus
sähköverkkoihin sijoittamisesta. Yhteenliittymä on vahvasti ruotsalainen: AP 1,
AP 3 ja Folksam omistavat 50 % osakkeista. Yhteenliittymä on sitoutunut
sähkönjakeluliiketoiminnan pitkäjänteiseen, vakaaseen ja yritystä tukevaan
omistukseen.

Fortum Oyj
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, konserniviestintä

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Lisätietoja:
Timo Karttinen, väliaikainen toimitusjohtaja, puh. +358 10 453 6555

Analyytikot ja sijoittajat:
Sophie Jolly, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +358 10 45 32552

Viestinnän yhteystiedot:
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, konserniviestintä, puh. +358 10 45 20480,
Fortum Media Desk +358 40 1982 843


Lehdistötilaisuus lauantaina 14.3.2015
Englanninkielinen lehdistötilaisuus järjestetään lauantaina 14.3.2015 kello
12.00 CET / kello 13.00 EET Tukholmassa, osoitteessa Nordic Light Hotel,
Vasaplan 7. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Fortumin
internet-sivujen kautta (www.fortum.com/fi). Paikan päällä tilaisuuteen
osallistuvien pyydetään esittämään lehdistökortti ja kuvallinen
henkilötodistus.

Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille maanantaina 16.3.2015
Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään
maanantaina 16.3.2015 kello 17.00 EET. Puhelinkonferenssiin voi osallistua
soittamalla numeroon: +358(0)9 6937 9543, koodi 3608999.

Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa viikon ajan numerossa: +358(0)9 2310 1650,
koodi: 3608999. Puhelinkonferenssi ja esitysmateriaali ovat saatavilla myös
Fortumin internet-sivuilla osoitteessa www.fortum.com/sijoittajat.

Taustatietoa yhteenliittymästä:
AP 1 on yksi viidestä Ruotsin kansallisen työeläkejärjestelmän
puskurirahastosta. AP-rahastojen pääomia käytetään kattamaan vajeita kun maksut
eläkejärjestelmästä ylittävät järjestelmään tulevat eläkemaksut. AP-rahasto
pyrkii hallitsemaan rahaston pääomaa niin, että se pystyy tuottamaan
houkuttelevaa pitkän tähtäimen tuottoa ja samalla säilyttämään kohtuullisen
riskitason nykyisille ja tuleville eläkeläisille.

AP 1:n kansainvälisten sijoitusten markkina-arvo oli 31.12.2014 SEK 284
miljardia, ja se koostui osakkeista, kiinteätuottoisista lainoista sekä muusta
sijoitustoiminnasta, johon kuuluu kiinteistöjä, pääomarahastoja ja
riskirahastoja. AP 1:n allokoi strategisesti noin 50 % pääomasta osakkeisiin,
30 % kiinteätuottoisiin lainoihin ja noin 20 % muihin sijoituskohteisiin. Muun
sijoitustoiminnan ja erityisesti infrastuktuurisijoitusten osuuden on tarkoitus
kasvaa, sillä AP 1 pyrkii hajauttamaan riskejä.

AP 3 on yksi viidestä Ruotsin kansallisen työeläkejärjestelmän
puskurirahastosta. Se hallitsee monipuolista kansainvälistä portfoliota, johon
kuuluu pörssiosakkeita, kiinteätuottoisia lainoja ja muita sijoituskohteita.
Vaihtoehtoiset sijoituskohteet sisältävät kiinteistöjä, pääomarahastoja,
talousmetsää sekä infrastruktuuriomaisuutta. Portfolion arvo oli 31.12.2014
noin SEK 288 miljardia.

Folksam on ruotsalainen eläke- ja vahinkovakuutusyhtiö, jonka sijoitusten
markkina-arvo oli 31.12.2014 noin SEK 350 miljardia. Yhtiöllä on vahva
markkina-asema sekä henki- että vahinkovakuuttajana. Folksamilla on tällä
hetkellä yli 4 miljoonaa asiakasta - eli joka toinen ruotsalainen.
www.folksam.se

Borealis Infrastructure on vastannut 16 vuotta Ontario Municipal Employees
Retirement Systemsin (“OMERS”) infrastruktuurisijoitusten hallinnoimisesta ja
kehittämisestä. OMERS on kanadalainen eläkerahasto, jolla on 450 000 jäsentä,
72,0 miljardia Kanadan dollaria hallinnoitavia nettovaroja (31.12.2014) ja
Standard & Poor´s AAA -luottoluokitus. OMERS oli ensimmäisiä yksityisille
markkinoille sijoittaneita kanadalaisia eläkerahastoja, ja se on allokoinut yli
20 prosenttia portfoliostaan infrastruktuurisijoituksiin. Borealis hallinnoi
tällä hetkellä yli kahtakymmentä infrastruktuurisijoitusta Kanadassa,
Euroopassa ja Yhdysvalloissa, jotka edustavat yli 12,7 miljardia Kanadan
dollaria OMERS:n sijoitetusta omasta pääomasta. www.borealis.ca

Taustatietoa Fortumista:
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi