Fortumin sähkönsiirtoliiketoiminnan strateginen arviointi päätökseen

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.12.2013 klo 08.10 EET

Fortum on saattanut päätökseen tammikuussa 2013 käynnistämänsä
sähkönsiirtoliiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtojen arvioinnin.
Perusteellisen analyysin jälkeen yhtiö arvioi parhaaksi vaihtoehdoksi
sähkönsiirtoliiketoimintojen myynnin niin siirtoliiketoiminnan kuin sen
asiakkaiden ja Fortumin osakkeenomistajien sekä yhtiön muun liiketoiminnan
kannalta. Fortumin näkemyksen mukaan keskittyminen sähkön- ja lämmöntuotantoon
ja myyntiin lisää parhaiten yhtiön arvonmuodostusta pitkällä aikavälillä.
Fortum arvioi myyntimahdollisuuksia maittain.

"Sähkönsiirtoliiketoiminnasta luopuminen arvioinnin loppupäätelmien mukaisesti
laajentaisi strategista liikkumavaraamme ja antaisi meille paremmat
mahdollisuudet kasvattaa Fortumin arvoa. Selvitimme arviointiprosessissa
huolellisesti kaikki tulevaisuuden vaihtoehdot löytääksemme parhaan mahdollisen
ratkaisun niin Fortumin kuin sähkönsiirtoliiketoiminnankin kannalta. Uskon
vahvasti, että päätelmämme on hyvä myös sähkönsiirron asiakkaiden ja
yhteiskunnan kannalta, sillä verkkoliiketoimintaa voidaan parhaiten kehittää
sen omista lähtökohdista", Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula sanoo.

Arvioinnin loppupäätelmillä ei ole vaikutusta Fortumin sähkön
vähittäismyyntiasiakkaisiin. Fortum kehittää jatkossakin
sähkönmyyntiliiketoimintaansa strategiansa olennaisena osana ja tarjoaa
edistyksellisiä tuotteita ja palveluita noin 1,2 miljoonalle
vähittäismyyntiasiakkaalleen Pohjoismaissa myös tulevaisuudessa.

Fortumin tavoitteena on vahvistaa yhtiön tasetta ja valmistautua tulevaan
kasvuun. Strategiansa mukaisesti yhtiö hakee kasvua ydinosaamisalueillaan
vähäpäästöisessä sähköntuotannossa, energiatehokkaassa sähkön ja lämmön
yhteistuotannossa sekä myynnissä ja innovatiivisissa asiakasratkaisuissa.
Pohjoismaat ja Baltia sekä Venäjä muodostavat yhtiön maantieteellisen
kotimarkkina-alueen, minkä lisäksi yhtiö hakee strategiansa mukaisia
kasvumahdollisuuksia myös muualta.

"Globaalien megatrendien kuten alati kasvavien ympäristöongelmien,
maailmantalouden painopisteiden muutosten ja teknologian kehityksen myötä
energiasektori on parhaillaan murroksessa, jota talouden taantuma vauhdittaa.
Tällaisena aikana markkinoilla tyypillisesti avautuu mahdollisuuksia, joita
vain vakaissa kantimissa oleva yritys pääsee hyödyntämään", Tapio Kuula sanoo.
Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen päättyessä Fortumin
sähkönsiirtoliiketoiminnan viimeisen 12 kuukauden liikevaihto oli 1 105
miljoonaa euroa, vertailukelpoinen liikevoitto 356 miljoonaa euroa ja
vertailukelpoinen EBITDA oli 575 miljoonaa euroa. Sähkönsiirron osuus koko
Fortumin liikevaihdosta oli noin 18 % ja vertailukelpoisesta liikevoitosta noin
20 %. Bruttoinvestoinnit samalla ajanjaksolla olivat 285 miljoonaa euroa.
Sidottu pääoma oli vuoden 2013 kolmannen neljänneksen päättyessä 3 786
miljoonaa euroa. Syyskuun lopussa 2013 Fortumin sähkönsiirtoliiketoiminta
palveli noin 1,6 miljoonaa asiakasta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä
työllisti 860 henkilöä.
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Yhtiön strategia perustuu Pohjoismaisen
ydinliiketoiminnan vahvistamiseen, vakaan tuloskasvun luomiseen Venäjällä ja
tulevan kasvun perustan rakentamiseen.


Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja, konserniviestintä

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tapio Kuula, puh. 010 45 24112
Viestintä: Viestintäjohtaja Helena Aatinen, 010 45 20480, Fortum Media Desk 040
1982 843
Sijoittajasuhteet: Johtaja Sophie Jolly, puh. 010 45 32552

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi:
Suomenkielinen lehdistötilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään
tänään 12.12.2013 kello 11.00 Fortumin auditoriossa osoitteessa Keilaniementie
1, Espoo.

Kansainvälinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään
tänään 12.12.2013 kello 14.30. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla
numeroon +358 (0)9 2310 1621 (vahvistusnumero 3501655). Nauhoite puhelusta on
kuunneltavissa viikon ajan numerossa +358 (0)9 2310 1650, koodi: 3501655 ja
myöhemmin Fortumin internet-sivuilla.

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi ovat katsottavissa ja kuunneltavissa
myös internetin kautta osoitteissa www.fortum.com/fi ja
www.fortum.com/sijoittajat. Tiedote ja esityskalvot löytyvät samoista
osoitteista.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Media
www.fortum.com/fi

Taustatietoa Fortumista:
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.

Fortum on Pohjoismaiden suurin sähkönsiirtoyhtiö, jolla on yhteensä yli 1,6
miljoonaa asiakasta: ~903 000 Ruotsissa, 640 000 Suomessa ja ~102 000 Norjassa.
Sähkönsiirto on kansallisesti säädeltyä liiketoimintaa. Fortumin
Distribution-liiketoiminta-alue on osa Electricity Solutions and Distribution
-divisioonaa, joka vastaa myös sähkön vähittäismyynnistä asiakkaille.

Sähkönsiirron ohella Fortum on Pohjoismaiden toiseksi suurin sähkön
vähittäismyyjä ja sillä on yhteensä noin 1,2 miljoonaa asiakasta Suomessa,
Ruotsissa ja Norjassa. Sähkönmyynti on kilpailtua liiketoiminta ja
Pohjoismaissa on Fortumin lisäksi noin 350 sähkönmyyntiyhtiötä.

Fortumin suurin divisioona Power vastaa sähköntuotannosta ja -myynnistä
tukkumarkkinoilla, sähköntuotantokapasiteetin kehittämisestä sekä
asiantuntijapalveluiden tarjoamisesta energiantuottajille. Fortumin
Heat-divisioona kattaa sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP),
kaukolämpötoiminnan sekä yritysten lämpöratkaisut Pohjoismaissa ja Itämeren
alueella. Russia-divisioona vastaa sähköntuotannosta ja myynnistä
tukkumarkkinoille sekä lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä.

Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä.
Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.