Fortumin Suomenojan voimalaitoksen ympäristölupamuutosprosessi alkaa

LEHDISTÖTIEDOTE 13.1.2012

Fortum suunnittelee osittaista siirtymistä biopolttoaineisiin Suomenojan
voimalaitoksellaan Espoossa CO2-päästöjen vähentämiseksi. Samalla vuonna 2016
voimaanastuvien päästörajojen saavuttamiseksi tehdään investointeja. Muutokset
on tarkoitus toteuttaa vuosina 2013–2015, ja ne vaativat nykyisen
ympäristölupapäätöksen tarkistamista.

Suomenojan voimalaitos tuottaa kaukolämpöä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen
asukkaille sekä sähköä valtakunnan verkkoon. Laitoksella on viisi
tuotantoyksikköä: höyryvoimalaitos, kombivoimalaitos, vesikattilalaitos,
kaasuturbiinilaitos ja apukattila.
Voimalaitoksen uudeksi biopolttoaineeksi on suunniteltu metsätähdehaketta tai
-mursketta, sahanpurua sekä biohiiltä. Niillä on tarkoitus korvata kivihiilen
käyttöä höyryvoimalaitoksella ja vesikattilalaitoksella. Muissa
tuotantoyksiköissä jatketaan edelleen maakaasun käyttöä. Laitosalueelle
sijoitetaan biopolttoaineen vastaanotto-, käsittely- ja kuljetusjärjestelmä
sekä biopolttoaineen haketin- ja murskainlaitteisto, jotka sijoitetaan
sisätiloihin. Vesikattilaan rakennetaan lisäksi savukaasulauhdutin, jolla
savukaasujen lämpö ja polttoaine-energia pystytään hyödyntämään tehokkaammin.

Fortum hakee ympäristölupaa myös laitosalueelle sijoitettavalle
lämpöpumppulaitokselle, jotta Suomenojan jätevedenpuhdistamon jätevesien sekä
voimalaitoksen jäähdytysvesien lämpö voitaisiin ottaa talteen. Tätä lämpöä on
tarkoitus hyödyntää kaukolämpönä, mikä vähentäisi merialueelle kohdistuvaa
lämpökuormitusta. Laitosalueelle suunnitellaan myös vesisäiliötä
kaukolämpöakuksi.

Tulevaisuudessa Suomenojan voimalaitoksen päästöt ilmaan vähenevät, kun
höyryvoimalaitoksella tehostetaan rikinpoistolaitoksen ja hiukkasia erottavien
sähkösuodattimien toimintaa sekä otetaan käyttöön typenoksidien
vähentämismenetelmä. Muutokset parantavat osaltaan alueen ilmanlaatua.

Voimalaitosalueelle sijoitettavista uusista laitteistoista melun kannalta
merkittävimpiä ovat biopolttoaineen käsittelyyn tarkoitetut haketin- ja
murskauslaitteistot sekä savukaasulauhduttimen pumput ja puhaltimet. Uudet
melulähteet sijoitetaan sisätiloihin ja tilat eristetään niin hyvin, ettei
laitteistojen melu lisää voimalaitoksen toiminnasta aiheutuvaa ympäristömelua.

Biopolttoaineen käyttö lisää maaliikennettä Suomenojan voimalaitokselle.
Yhteensä kuljetuksia on noin 20–70 autoa vuorokaudessa tuotannosta ja
biopolttoaineen käytöstä riippuen. Raskas liikenne kulkee nykyistä tiestöä
pitkin pääasiassa reittiä
Länsiväylä–Hannuksentie–Rusthollarinkatu–Hyljeluodontie–Hylkeenpyytäjäntie ja
ajoittuu pääsääntöisesti arkisin klo 6–22 välille.
Suomenojan voimalaitoksella järjestetään tiistai-iltana 17.1. avoin
yleisötilaisuus lähiseudun asukkaille. Tilaisuudessa kerrotaan yleisesti
suunnitelluista muutoksista voimalaitoksen toiminnassa.

Fortum Heat-divisioona
Viestintä

Lisätietoja: Alpo Savikoski, voimalaitospäällikkö, puh. 010 4543 702

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren
alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät
Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin
liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8
miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi