Fortumin teknologiajohtaja Heli Antila kansainväliseksi puhtaan energian suurlähettilääksi

LEHDISTÖTIEDOTE 19.4.2013

Fortumin teknologiajohtaja Heli Antila on nimetty kansainväliseksi puhtaan
energian suurlähettilääksi 23 maan energiaministereistä koostuvan verkoston
kokoontumisessa Intiassa. Suurlähettiläiden tehtävänä on edistää tietoisuutta
puhtaan energian ja teknologian (cleantech) mahdollisuuksista globaalisti sekä
kotimaissaan perustettavien verkostojen kautta.

"Olen erittäin otettu tästä kunnianosoituksesta", Antila sanoo. "On ilo olla
edesauttamassa naisten asemaa puhtaan energian alueella maailmanlaajuisesti.
Kehitysmaiden naisille sähkö on avain pois köyhyydestä. Näkemyksemme mukaan
aurinkoenergia ja energiatehokkuus ovat tulevaisuuden energiajärjestelmän,
aurinkotalouden, tärkeimpiä osa-alueita."

Fortumin näkemyksen mukaan aurinkotalouteen siirrytään vähitellen teknologian
ja yhteiskunnan kehittyessä, ja ilmastomyönteiset ratkaisut edistävät tätä
kehitystä. Aurinkoenergia on tärkeä kehitysalue Fortumissa ja yhtiö on
edelläkävijöitä biopolttoaineisiin perustuvassa sähkön ja lämmön
yhteistuotannossa.

Yhteistuotannossa polttoaineen energiasta pystytään hyödyntämään lähes 90
prosenttia ja se sopii hyvin myös kehittyvien talouksien energiantarpeeseen.
Esimerkiksi yhdyskunta- ja teollisuusjätteiden hyödyntäminen energialähteenä
korvaa muilla polttoaineilla tuotettua energiaa ja vähentää näin ollen
ympäristövaikutuksia.


Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja: Heli Antila, teknologiajohtaja, puh. 040 571 7188


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi