Fortumin TGC-10:n vähemmistöosakkaille tekemän ostotarjouksen lopullinen tulos selvillä lokakuun lopussa

Fortum Oyj
Pörssitiedote
15.10.2008 klo 09.00 EET

Fortumin TGC-10:n vähemmistöosakkaille tekemän ostotarjouksen lopullinen tulos
selvillä lokakuun lopussa

Fortum teki TGC-10:n vähemmistöosakkaille lunastusvelvollisuuden mukaisen
ostotarjouksen yhtiön koko osakekannasta huhtikuussa 2008. Syyskuun lopussa
Fortumin omistusosuus TGC-10:stä oli yli 93 % mukaan lukien osakkeet, jotka
omistaa TGC-10:n täysin omistama tytäryhtiö. Fortum oli syyskuun loppuun
mennessä maksanut 440 miljoonaa euroa lunastusvelvollisuuteen liittyvistä
osakeostoista. Osakejärjestelyt ovat vielä kesken ja ostotarjouksen lopullinen
tulos tiedetään ja julkaistaan viimeistään lokakuun 2008 loppuun mennessä,
jolloin Fortumin on raportoitava ostotarjouksen tuloksesta Venäjän
viranomaisille.

Jos Fortumin omistusosuus TGC-10:ssä nousee yli 95 %:n, Fortum voi pakkolunastaa
jäljelle jääneet TGC-10:n osakkeet. Pakkolunastus vaatii kuitenkin Venäjän
viranomaisen päätöksen.

Fortum Oyj
Maria Romantschuk
viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Kari Kautinen, johtaja, Fortum Oyj, +358 10 453 2174

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi