Fortumin tilinpäätös 2011 ja vuosikooste 2011 sekä selvitys Fortumin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.2.2012 klo 9.00 EET

Fortumin vuoden 2011 tilinpäätös on ilmestynyt suomeksi ja englanniksi.
Julkistettu raportti sisältää toimintakertomuksen, konsernin ja erillisyhtiön
tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen Fortumin hallinto-
ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvityksen. Raportti on
luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.com/sijoittajat.
Painettu tilinpäätös on saatavilla viikolla 15, ja sen voi tilata verkkosivujen
kautta osoitteesta www.fortum.com/tilaa.

Fortum on niin ikään tänään julkaissut vuosikoosteen yhtiön vuoden 2011
pörssitiedotteista. Kooste on PDF-muodossa Fortumin verkkosivuilla osoitteessa
www.fortum.com/sijoittajat.

Selvitys Fortumin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä löytyy myös verkkosivuilta
osoitteesta www.fortum.com/hallinto.

Tilinpäätöksen lisäksi Fortum julkaisee Kestävän kehityksen raportin maaliskuun
2012 lopussa teemalla “Kohti aurinkotaloutta”. Raportti noudattaa Global
Reporting Initiativen (GRI) G3-ohjeita.

Fortum Oyj
Anne Brunila
johtaja, konsernin yhteiskuntasuhteet ja strategia

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi