Fortumin tilinpäätös 2012 ja vuosikooste 2012 sekä selvitys Fortumin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2013 klo 9.15 EET

Fortumin vuoden 2012 tilinpäätös on ilmestynyt suomeksi ja englanniksi
osoitteessa http://vuosiraportointi2012.fortum.com/tilinpaatos. Raportti
sisältää toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön
tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen Fortumin hallinto-
ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvityksen.

Fortum on tänään julkaissut myös vuosikoosteen yhtiön vuoden 2012
pörssitiedotteista. Kooste on PDF-muodossa Fortumin verkkosivuilla osoitteessa
www.fortum.com/sijoittajat.

Selvitys Fortumin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja
palkkioselvitys löytyvät myös verkkosivuilta osoitteesta
www.fortum.com/hallinto.

Tilinpäätöksen lisäksi Fortum julkaisee kestävän kehityksen raportin maaliskuun
2013 lopussa. Raportti noudattaa Global Reporting Initiativen (GRI) G3-ohjeita.


Fortum Oyj
Helena Aatinen
viestintäjohtaja, konserniviestintä

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren
alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät
Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin
liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7
miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi