Fortumin tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 julkaistu

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.2.2015 klo 13.00 EET

Fortumin tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 on julkaistu. Julkaistu
raporttikokonaisuus sisältää Fortumin hallituksen toimintakertomuksen,
konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen,
selvityksen Fortumin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja
palkkioselvityksen. Materiaali on tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla
suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
http://www.fortum.com/sijoittajat.

Fortumin kestävän kehityksen raportointi julkaistaan maaliskuussa suomeksi ja
englanniksi osoitteessa http://annualreport2014.fortum.com.


Fortum Oyj
Helena Aatinen
viestintäjohtaja, konserniviestintä
Puh. 010 452 0480


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi